UK má v hrsti Národnú cenu za dizajn

Naše písmo UK Sans, ktoré je súčasťou log Univerzity Komenského si vyslúžilo Národnú cenu za dizajn 2022 - komunikačný dizajn v kategórii písmo. Jeho autorom je Ondrej Jób.


Písmo UK Sans je bezserifové písmo s nízkym kontrastom v siedmich hrúbkach a širokou jazykovou podporou, vytvorené špeciálne na použitie vo vizuálnej identite Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho dizajn je postavený na kombinácii viacerých historických a moderných vplyvov, z ktorých najdôležitejším je Capitalis Monumentalis – rímska kapitála. Toto písmo je nadpisové, využíva sa napríklad na propagačných materiáloch a tlačovinách (plagáty, brožúry, pozvánky, vizitky, publikácie...) a je súčasťou log Univerzity Komenského v Bratislave.

UK Sans preberá jej konštrukciu a tieňovanie, pridáva však aj kaligrafický kontrast a niekoľko moderných prvkov, ako napríklad kolmé zrezanie diagonálnych a vertikálne zrezanie oblých ťahov.

Najprestížnejšia prehliadka slovenského dizajnu sa koná už 19. rok. V súťaži Národná cena za dizajn, tento rok venovanej najlepšiemu komunikačnému dizajnu za roky 2020 a 2021, bolo počas slávnostného galavečera 18. októbra 2022 v Divadle Nová scéna odovzdaných 10 hlavných cien, 4 ceny pre osobnosti dizajnu a 2 špeciálne uznania. 

Do Národnej ceny za dizajn 2022 – Komunikačný dizajn sa prihlásilo až 380 projektov v 11 kategóriách: Kampaň, Identita, Knihy a publikácie, Digitál, Animácia a video, Priestor, Písmo, Obal a objekt, Plagát a vizuál, Študentský dizajn, Nové horizonty. Tie hodnotila počas leta medzinárodná porota, ktorá vybrala 146 diel na výstavu a z nich 43 nominácií.