Profesor Karol Mičieta si od prezidenta SR prevzal vymenúvací dekrét

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič dnes (17. januára 2011) odovzdal vo Veľkej sále Prezidentského paláca vymenúvacie dekréty ôsmim rektorom slovenských vysokých škôl a univerzít.


17. 01. 2011 15.00 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Vymenúvací dekrét si z rúk prezidenta prevzal aj prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý od 1. februára 2011 zaujme post rektora najstaršej slovenskej univerzity.

Okrem neho si vymenúvacie dekréty prevzali: prof. RNDr. Lev BUKOVSKÝ, DrSc. (Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove), prof. Ing. Václav KRAJNÍK, CSc. (Akadémia Policajného zboru v Bratislave), Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimír KRČMÉRY, DrSc. (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.), Dr.h.c. prof. Ing. Marián MESÁROŠ, CSc. (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach), prof. MVDr. Emil PILIPČINEC, PhD. (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach), Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf SIVÁK, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave) a prof. Stanislav STANKOCI, akademický maliar (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave).

 

Profesor Karol Mičieta pri preberaní vymenúvacieho dekrétu

 

 

Foto: Marian Kukan