Popredné slovenské univerzity založili združenie „Sedem univerzít“

Bratislava, 28. januára 2011: Rektori siedmich popredných slovenských univerzít podpísali v stredu 26. januára 2011 na pôde Univerzity Komenského v Bratislave (UK) zmluvu o založení združenia „Sedem univerzít“ (U7).


28. 01. 2011 14.30 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Členmi združenia sa okrem najstaršej slovenskej univerzity stali aj Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. „Primárnym zámerom vzniku tohto združenia je zlepšiť poskytovanie vysokoškolského vzdelávania, prispievať k rozvoju vedy, podporovať základný a aplikovaný výskum a vývoj,“ zhodnotil význam U7 doc. PhDr. František Gahér, CSc., rektor UK.

Poslaním univerzitnej „sedmičky“ je posilnenie prínosu popredných slovenských univerzít pre spoločenský, ekonomický, kultúrny a environmentálny blahobyt a prosperitu krajiny, ako i rozvinutie príspevku slovenských univerzít k vytváraniu, udržiavaniu a transferu svetovej zásobárne poznania. „Jedným z cieľov, ktoré si združenie stanovilo na obdobie rokov 2011 - 2013, je napríklad aj ovplyvňovanie verejnej politiky, financovania a usmerňovania vysokoškolského vzdelávania a univerzitného výskumu na Slovensku na účely dosiahnutia financovania vysokých škôl podľa kritérií kvality,“ doplnil rektor UK.

Prvým predsedom združenia sa stal rektor UK, ktorý je zodpovedný za správu a riadenie činnosti U7. Rotujúce predsedníctvo a správu združenia preberie po jednom roku ďalšia z univerzít U7.