Založenie CFA Society Slovakia a návšteva prezidenta CFA Institute Paula Smitha

Pri príležitosti založenia Chartered Financial Analyst (CFA) Society Slovakia navštívil dňa 2. septembra 2019 Slovensko Paul Smith, prezident a CEO CFA Institute. Okrem stretnutí s vedením najväčších slovenských bánk (Slovenskej sporiteľne, Tatra banky, VÚB) zavítal počas svojej jednodňovej návštevy aj na pôdu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.


Najdôležitejším bodom stretnutia bolo rokovanie s dekanom Danielom Ševčovičom o zapojení FMFI UK do CFA Institute University Affiliation Program. Stretnutia sa zúčastnili aj študenti programu ekonomická a finačná matematika, ktorí sa zapojili do súťaže CFA Research Challenge a tento rok vybojovali v regionálnom kole súťaže v Prahe 2. miesto.

Nadviazanie spolupráce medzi FMFI UK a CFA Institute predstavuje možnosť prepojenia teórie  s praxou, ktoré je medzi študentmi nielen veľmi žiadané, ale v súčasnej dobe aj nevyhnutné k naštartovaniu úspešnej kariéry vo finančnej sfére.

CFA Institute je popredné globálne združenie profesionálov v oblasti riadenia investícií, ktorá združuje investičných analytikov, manažérov portfólií a ďalších finančných profesionálov. Hlavným cieľom tejto spoločnosti je formovanie investičnej profesie propagovaním najvyšších štandardov etiky, vzdelania a profesijnej excelencie pre všeobecný úžitok celej spoločnosti. Inštitút poskytuje záujemcom možnosť dosiahnuť celosvetovo uznávanú kvalifikáciu Chartered Financial Analyst (CFA). V súčasnosti má viac ako 175-tisíc členov a 354-tisíc kandidátov v 164 krajinách.