Právnická fakulta UK má vlastnú súdnu sieň

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., vo štvrtok 20. februára 2014 slávnostne otvoril súdnu sieň na prízemí historickej budovy UK, ktorá dostala pomenovanie po významnom právnikovi prof. JUDr. Karolovi Plankovi, CSc. Profesor Plank zastával v rokoch 1963 - 1970 funkciu vedúceho Katedry občianskeho a rodinného práva. V rokoch 1964 až 1966 bol dekanom Právnickej fakulty UK a tiež bol aj dlhoročným predsedom senátu a predsedom Najvyššieho súdu SR.


21. 02. 2014 11.07 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na podujatí vystúpili s príhovormi prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., a manželka profesora Planka prof. JUDr. Oľga Planková, CSc., a rektor UK prof. Mičieta. Súdna sieň bude slúžiť na simulované súdne spory, kde budú môcť študenti zažiť pravú atmosféru pojednávaní so skutočnými odborníkmi z právnej problematiky. Prvým podujatím, ktoré sa tu uskutoční, bude ELMC – európsky simulovaný súdny spor Bratislava 2014 – v termíne od štvrtka 27. februára do soboty 1. marca 2014.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila výstavbu súdnej siene v rámci dopytovo -  orientovaného projektu „Cudzojazyčný magisterský študijný program „Law of European Integration and Globalization“, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie - moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.

 

Foto: OVV RUK