Akademická obec UK si pripomenula okupáciu z roku 1968

V pondelok 21. augusta 2017 sa pred historickou budovou Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave konala pietna spomienka na okupáciu Československa vojskami Varšavskej zmluvy z roku 1968.


Na podujatí sa okrem vedenia Univerzity Komenského zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Vojenskej kancelárie prezidenta SR, veľvyslanectiev v SR, Správnej rady Ústavu pamäti národa, Bratislavského samosprávneho kraja i hlavného mesta SR a jeho mestských častí, diplomatického zboru, Konfederácie politických väzňov Slovenska, poslanci Národnej rady SR a zástupcovia občianskej iniciatívy Pamätaj.   

Rektor Univerzity Komenského prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., vyzdvihol hodnotu tohto dňa a pripomenul pamiatku jeho obetí. „Akademická obec pravdivo skúma, pripomína a interpretuje tieto udalosti a jednoznačne musí vysvetľovať a robiť všetko pre to, aby aj následné generácie nezabúdali na túto významnú udalosť v histórii Československého štátu,“ uviedol.

PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD., z Ústavu pamäti národa pri príležitosti 49. výročia okupácie vojsk Varšavskej zmluvy ozrejmil podstatu myšlienky režimu 60-tych rokov, ktorá spočívala v snahe o demokratizáciu komunizmu. Priblížil historické fakty, ktoré predchádzali následnému vpádu vojsk na územie Československa. Upozornil tiež, že akékoľvek intervencie demonštrantov boli vzhľadom na presilu okupantských vojsk odsúdené na neúspech a zaznamenali sme aj značné materiálne škody. Niektorí občania, ktorí sa snažili nájsť stratené istoty za hranicami domoviny, sa do rodnej krajiny mohli vrátiť až po dvadsaťročnej okupácii. Na záver apeloval na „pamäť“ s ohľadom na súčasné prejavy extrémizmu v službách podobnej totality: „Pretože ten, čo veľa pamätá, nedovolí, aby sa ktorýkoľvek z totalitných režimov zopakoval,“ uzavrel svoj príhovor Dr. Krajňák.

Ing. Bc. Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, sa vyjadril k „zaduseniu demokratizačných pokusov“ v bývalom Československu, ktorého odkaz má v dnešnej už demokratickej spoločnosti pôsobiť preventívne.

***
Dňa 21. augusta 1968 pod paľbou spojeneckých vojsk zahynuli 15-ročná Danka Košanová, 29-ročný Stanislav Sivák a 45-ročný kpt. Ján Holík. Pietnou spomienkou si pri pamätnej tabuli na budove UK prítomní uctili nielen tieto tri obete, ale aj ostatné obete okupácie.