Univerzita Komenského uvoľňuje obmedzenia a pripravuje sa na letné aktivity

Bratislava 10. júna 2020: Univerzita Komenského ruší viaceré opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 z dôvodu uvoľňovania opatrení v krajine.


Od 1. júna 2020 rektor UK Marek Števček povolil vzdelávacie aktivity prezenčnou metódou vrátanie skúšania či zasadnutí akademických orgánov. Podmienkou, samozrejme, ostáva dodržanie odporúčaných hygienických a bezpečnostných pravidiel. Na niektorých fakultách budú štátne záverečné skúšky prebiehať prezenčne, inde, podľa rozhodnutia vedení fakúlt, zostanú pri modeli dištančného skúšania.

Do bežného režimu sa pomaly vracajú aj univerzitné internáty. Rektor UK zrušil príkaz, ktorým v marci uzatvoril ubytovacie zariadenia Univerzity Komenského (Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK, Vysokoškolský internát Družba UK, Študentský domov Lafranconi a Vysokoškolský internát a jedálne UK na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine). Právo na ubytovanie majú do 30. júna 2020 prednostne študenti končiacich ročníkov a doktorandi, ak splnia stanovené podmienky. Cieľom je vyjsť v ústrety študentom, ktorí absolvujú štátne záverečné skúšky prezenčnou formou. Ubytovaní, ktorí získali výnimku, zostávajú na internáte naďalej. Študenti, ktorí sa neodubytovali, môžu ubytovacie zariadenia opäť užívať. Aktuálne sa na internáte Družba ešte nachádzajú navrátilci v štátnej karanténe. V súčasnosti prebiehajú prípravy, aby internáty umožnili ubytovanie študentom počas leta.

Univerzita Komenského umožnila dekanom fakúlt udeliť študentom výnimku z kontrolných etáp štúdia v osobitných prípadoch v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Týka sa to hlavne študentov, ktorí z objektívnych príčin nemali možnosť splniť svoje povinnosti, napríklad v prípade predmetov, ktoré sa nedajú realizovať dištančne.

V súvislosti s náročnou finančnou situáciou mnohých súčastí univerzity došlo aj k organizačným zmenám. Centrum ďalšieho vzdelávania UK, ktoré zabezpečuje vzdelávanie seniorov v rámci Univerzity tretieho veku, vzdelávanie cudzincov a krajanov, ako aj ďalšie vzdelávania, bolo ako samostatne hospodáriaca súčasť univerzity zrušené s platnosťou od 1. januára 2021. Jeho činnosť prejde pod Rektorát UK. Univerzita verí, že táto zmena prinesie vyššiu mieru prepojenia ďalšieho vzdelávania v rámci aktivít univerzity. UK si uvedomuje význam ďalšieho vzdelávania a bude sa snažiť zachovať všetko dobré, čo sa v tejto oblasti počas existencie CĎV UK podarilo vybudovať.

Univerzita Komenského presúva letné promócie v historickej aule univerzity na jesenné termíny. „V prípade záujmu fakúlt a priaznivej epidemiologickej situácie sa môžu promócie konať v náhradných termínoch na jeseň,“ povedala Zuzana Kovačičová, prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci.

V univerzitnej budove na Šafárikovom námestí (vchod zozadu z Múzejnej ulice) obnovilo činnosť Infocentrum UK s predajom spomienkových predmetov, medzi ktorými bude okrem univerzitných tričiek či mikín aj jedinečná spomienka na tento špecifický rok – látkové rúška s logom univerzity.

Kríza sa okrem bežnej výučby dotkla aj 18. ročníka Detskej Univerzity Komenského, ktorý sa bude realizovať online metódou. Ako prvý sa deťom prihovorí minister školstva Branislav Gröhling, prednášať budú v lete, okrem iných, aj profesorka Silvia Pastoreková zo Slovenskej akadémie vied či docentka Lenka Sokolová z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Témy tohto ročníka sa budú týkať pandémií a vírusov.

Svoje brány otvorilo aj obľúbené miesto relaxu v blízkosti Dunaja, Botanická záhrada UK. V týchto dňoch pritiahne pozornosť najmä rozkvitnuté rozárium hýriace farbami a vôňami, kde môžu návštevníci obdivovať okolo 150 druhov ruží v počte 2000 kusov. Záhrada tiež pokračuje v tradícii pravidelných letných koncertov v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom.