Univerzita Komenského si pripomína 30. výročie Nežnej revolúcie rozmanitými podujatiami

Bratislava 11. novembra 2019: Historické zmeny, ktoré nastali po novembri 1989, odštartovali aj študenti Univerzity Komenského, a to už 16. novembra 1989. Deň pred pražskými udalosťami spolu s ďalšími vysokoškolákmi a stredoškolákmi pochodovali Bratislavou a žiadali slobodu, demokraciu, slobodu politickým väzňom, školské reformy a verejný dialóg o problémoch spoločnosti. Po 30 rokoch si Univerzita Komenského pripomenie tento významný medzník mnohými podujatiami – konferenciami, besedami, výstavami či premietaním filmov.


V dňoch 14. – 15. novembra 2019 o 9.30 hod. sa v Aule UK bude konať medzinárodná konferencia November ’89 – 30 Years After, ktorú organizuje Historický ústav SAV a Univerzita Komenského, a koná sa pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Ako hlavní rečníci vystúpia historici Timothy Garton Ash z Univerzity v Oxforde a James Krapfl z McGill univerzity. Odborníci z humanitných a spoločenských vied tu budú prezentovať poznatky o „nežnej revolúcii“, jej príčinách, priebehu a dôsledkoch.

Zmeny sú témou TEDxUniverzitaKomenského, ktorý sa uskutoční v Aule UK v nedeľu 17. novembra 2019 o 9.00 hod. Celodenný program krátkych, úderných a často aj zábavných prezentácií je rozdelený do štyroch okruhov: planéta, spoločnosť, umenie, technológie.

Odovzdávanie ocenení výnimočným študentom, pedagógom UK, ako aj účastníkom udalostí z novembra 1989 sa bude konať v Aule UK v pondelok 18. novembra 2019 o 13.00 hod. Medzi ocenenými aktérmi spred 30 rokov budú vtedajší študenti a pedagógovia UK: Radoslav Števčík, Peter Michalko, Filip Vagač, Pavel Neogrády, Tomáš Cikrt, Tomáš Brunovský, Marek Roháček, Ján Šefčík, Jana Plulíková, Jana Miklošková a Vladislav Matej. Rektor UK zároveň udelí aj dve Zlaté medaily UK – Ladislavovi Snopkovi a Valérovi Mikulovi.

Následne sa 18. novembra o 15.45 hod. v Aule UK uskutoční diskusia s aktérmi novembrových udalostí Nie sme ako oni.

Množstvo sprievodných podujatí už od 6. novembra 2019 prebieha pod taktovkou Filozofickej fakulty UK. Tento týždeň medzi kľúčové patrí odhalenie pamätnej tabule na budove fakulty na Gondovej ulici 2 pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie (14. novembra o 10.30 hod.), vernisáž výstavy vo foyer historickej budovy na Šafárikovom námestí (14. novembra o 11.30 hod.) a pochod bratislavských vysokoškolákov po 30 rokoch z Hodžovho námestia organizovaný absolventmi (16. novembra o 17.00 hod.).

Všetky podujatia