Udelenie Štipendia a Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej

Dňa 16. decembra 2019 sa v prezentačnom centre AMOS konalo udeľovanie Štipendia a Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej.


Tento rok sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie 4. ročníka Štipendia a Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej. Podujatie organizoval Fond dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej a o.z. Natura v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. 

Laureátom Ceny dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 2019 sa stal dr. Adam Tomašových z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied.

Viac informácií