Areál Mlynov UK slúži primárne študentom a vedenie univerzity nemôže tolerovať jeho neefektívne užívanie

Bratislava 13. december 2019: Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave (UK) má zákonom uloženú povinnosť spravovať svoj majetok so starostlivosťou riadneho hospodára. Preto UK vypovedala nájmy obchodným partnerom, ktorí sa nesprávali férovo a neplnili si zmluvné povinnosti.


Vzhľadom na pochybenie pri verejnom obstarávaní rektor UK Marek Števček rozviazal pracovný pomer s riaditeľom Mlynov UK Róbertom Gulom a vedením internátov dočasne poveril Róberta Zsemberu. Interný prehľad pohľadávok po splatnosti a využívania majetku v súlade s uzatvorenými nájomnými zmluvami identifikoval nájomníkov, ktorí dlhodobo hrubo porušovali podmienky nájomných zmlúv. V prvej fáze úprav zmluvných vzťahov UK ukončila zmluvy so šiestimi z nich. Medzitým prebehlo výberové konanie na nového riaditeľa internátov. Komisia výberového konania zložená z akademickej samosprávy a odborov, vedenia univerzity, ako aj Správnej rady UK, Študentskej rady vysokých škôl SR a mimovládnej organizácie Zastavme korupciu, vybrala z 19 uchádzačov Ing. Petra Petra, ktorý nemal žiadne predchádzajúce vzťahy s univerzitou. Vedenie UK to vníma ako dôležitý faktor, ktorý vylúči podozrenie z potenciálnych klientelistických väzieb v Mlynskej doline.

Areál Mlynov UK slúži primárne študentom a vedenie univerzity nemôže tolerovať jeho neefektívne užívanie podnikateľskými subjektmi, ktoré boli prepojené na bývalé vedenie internátov. To donútilo súčasné vedenie univerzity dištancovať sa od bývalého riaditeľa Róberta Gulu a obchodno-právnych vzťahov s podnikateľskými subjektami, ktoré takmer 20 rokov využívali majetok univerzity. Ústrednou postavou, ktorá stojí za problematickými subjektmi, je Andrej Pagáč a jeho spriaznené osoby, ktoré v posledných takmer dvoch dekádach v areáli Mlynov UK prevádzkovali hneď niekoľko podnikov za podmienok, ktoré nezodpovedali trhovým štandardom. Bývalé vedenie internátov a Andrej Pagáč tieto skutočnosti obhajujú organizáciou kultúrneho vyžitia pre obyvateľov areálu. Je to určite záslužná činnosť, ale súčasné vedenie univerzity je presvedčené, že je bezpodmienečne nutné zamerať sa aj na riešenie skutočných problémov ako je bezpečnosť, hygiena a ekonomika areálu. Subjekty, ktoré sa prezentujú ako prínos pre študentov, sú tak v podstate jednou z príčin stagnácie rozvoja internátov a služieb pre študentov. Jediná chyba, ktorú univerzita urobila, bola tá, že tieto zmluvy nevypovedala už pred rokmi.

Postoj nového vedenia univerzity je výrazne proštudentský. Vo výberovom konaní uspel nový riaditeľ Mlynov UK Peter Petro, ktorý predstavuje víziu pre rozvoj areálu a plán rýchlych, ale aj strategických zmien. „Vedenie chce presadiť participatívnu stratégiu, ktorá umožní študentom ovplyvniť koncepčný rozvoj Mlynov UK. Je dôležité, aby zmeny v areáli reflektovali potreby tých, ktorých sa týkajú – študentov a obyvateľov najväčších slovenských internátov,“ hovorí nový riaditeľ internátov.

Práve preto vznikol na portáli mlyny.uniba.sk priestor na komunikáciu študentov priamo s riaditeľom internátov. Už dnes tak môžu študenti komunikovať s vedením a v budúcnosti na stránke nájdu aj prehľad podujatí a akcií na Mlynoch UK, ktorý tu doteraz chýbal. Postupne budú zverejňované ankety, prieskumy a pozvánky pre študentov, vďaka ktorým sa môžu zapojiť do pracovných skupín pripravujúcich rozvoj areálu.

Začiatkom roka 2020 zorganizujeme tlačovú konferenciu, na ktorej nový riaditeľ Mlynov UK predstaví komplexnejšiu stratégiu pre rozvoj Mlynskej doliny.