Vedenie UK a vedenie Fakulty managementu UK sa stretli kvôli diplomovke

Dnes 27. júla 2020 sa stretlo vedenie Univerzity Komenského, predsedníčka Akademického senátu UK, dekan Fakulty managementu UK a prodekan Fakulty managementu UK pre štúdium a vzťahy s verejnosťou.


Prítomní sa zhodli, že práca Igora Matoviča nespĺňa kritériá kladené na diplomovú prácu a nespĺňala ich ani v roku 1998.

Zároveň sa prítomní zhodli, že práca nemala byť obhájená a potvrdzujeme naše vyhlásenie k medializovaným prípadom sporných kvalifikačných prác zo 16. 7. 2020

Univerzita považuje túto tému za uzavretú.