Študentky UK uspeli v prestížnej súťaži Študentská osobnosť Slovenska

Trinásty ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska spoznal dňa 13. decembra 2017 svojich laureátov pre akademický rok 2016/2017. Medzi dvanástimi ocenenými sú aj dve študentky Univerzity Komenského v Bratislave (UK).


Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov prvého, druhého alebo tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent, ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí.

Podujatie tradične organizuje nezisková organizácia Junior Chamber International – Slovakia s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Odborná porota zložená z odborníkov SAV a Slovenskej rektorskej konferencie tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 90 nominácií v dvanástich kategóriách.

Študentky UK uspeli hneď v dvoch oblastiach. V kategórii lekárske vedy, farmácia získala prvé miesto Mgr. Lucia Stančiaková, PhD., z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, ktorá pomáha pacientkam s rizikovou tehotnosťou. Už približne 160 z nich vďaka jej bádaniu v oblasti monitorovania hemostázy priviedlo na svet vytúžené dieťa. Úspešná lekárka dostala i medzinárodné ocenenia a svoje výsledky prezentovala v 97 publikáciách.

V kategórii prírodné vedy, chémia ocenenie získala RNDr. Eva Viglašová z Prírodovedeckej fakulty UK za štúdium sorpčných procesov prírodných sorbentov.

Absolútnym víťazom sa tento rok stal Mgr. Tomáš Fabšič zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Na podujatí sa zúčastnil aj prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK a viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie.