STU a UK ponúkajú pomoc mladým ľuďom v Bielorusku

Bratislava 19. augusta 2020: Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská technická univerzita pozorne sledujú situáciu v Bielorusku. Zaregistrovali sme iniciatívu ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Ivana Korčoka zameranú na pomoc mladým ľuďom v Bielorusku, ktorí sa doma dostali do problémov pre svoje názory.


Rektori dvoch najväčších a najlepších slovenských univerzít Miroslav Fikar (STU) a Marek Števček (UK) vyjadrili podporu tomuto zámeru a zároveň proaktívne oslovili ministra zahraničných vecí s ponukou spolupráce a pomoci pri realizácii. Obe univerzity sú pripravené pomôcť slovenskému ministerstvu zahraničných vecí a poskytnúť potrebné organizačné, riadiace či ubytovacie kapacity, ako aj podporu bieloruským študentom pri ich štúdiu na Slovensku.

Rektori v závere listu vyjadrili nádej, že sa situáciu v Bielorusku aj s prispením aktivít slovenskej diplomacie podarí v rýchlom čase stabilizovať, a to najmä s ohľadom na životnú perspektívu mladých ľudí v Bielorusku. Predstavitelia našich dvoch najlepších univerzít zhodne odsudzujú brutálne násilie zo strany bieloruských bezpečnostných zložiek. Veríme, že vzdelaná mladá generácia pomôže nastaviť kurz krajiny smerom k hodnotám demokracie a humanizmu, ktoré sú pre naše univerzity kľúčové.