Letné školy sa tento rok konajú online

Bratislava 22. júla 2020: Tradičné letné vzdelávacie aktivity sa tento rok na Univerzite Komenského presunuli do online priestoru. Dištančnou metódou sa uskutoční nielen prebiehajúca Detská Univerzita Komenského, ale aj letné školy slovenského jazyka pre cudzincov či letná škola programovania, fyziky a matematiky.


Pre online formu sa tento rok z dôvodu pretrvávajúcich preventívnych opatrení spojených so šírením COVID-19 rozhodli viaceré letné projekty zamerané na vzdelávanie. Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry, ktorú organizuje Centrum ďalšieho vzdelávania UK, sa v malých skupinách koná cez aplikáciu MS Teams od 13. do 24. júla. V priebehu 10 pracovných dní študenti získajú a zdokonalia svoje komunikačné a jazykové kompetencie v slovenčine a spoznajú rozmanitosť histórie a kultúry Slovenska. Je určená záujemcom od 17 rokov žijúcim v zahraničí, krajanom a študentom maturitných ročníkov.

Študentom stredných škôl, ktorí obľubujú programovanie, fyziku a matematiku, je určená letná škola Trojsten. Tento rok sa v termíne od 13. do 24. júla konajú prednášky online formou naživo a záznam sa zverejňuje na YouTube. Počas letnej školy odznejú prednášky ako Očami (bio)informatika alebo Grafika v počítačových hrách a ďalšie.

Studia Academica Slovaca (SAS) je ďalšou letnou školou, ktorá sa bude konať dištančnou metódou. Letná škola slovenského jazyka a kultúry pripraví od 3. do 14. augusta jazykové semináre, konverzácie a prednášky. Najstaršia letná univerzita na Slovensku z dielne Filozofickej fakulty UK každoročne vzdeláva zahraničných slovakistov, slavistov, študentov, kultúrnych pracovníkov, manažérov, lektorov, prekladateľov a ďalších záujemcov o náš jazyk a kultúru. Podrobnejší program letnej školy slovenského jazyka nájdete na stránke SAS.

Novinkou je letná škola Ekonomika v kruhu zameraná na vysvetlenie podstaty obehového hospodárstva určená žiakom 5. až 9. ročníka základných škôl. Prostredníctvom prednášok, workshopov či hier na témy – dizajn výrobkov, odpadové hospodárstvo, nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom, zelené budovy či správanie spotrebiteľov – chce deťom ukázať, ako fungujú praktické riešenia v každodennom živote. Ako jediná sa bude konať prezenčne na Fakulte managementu UK v termíne 10. – 14. augusta. Prináša ju Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum na Fakulte managementu UK, 3E - Inštitút a Circular Slovakia.

„Takmer celý letný semester sme na Univerzite Komenského realizovali online. Keďže mnohé opatrenia v súvislosti so šírením vírusu stále trvajú, som rád, že naši organizátori namiesto rušenia letných škôl zvolili radšej presun do online prostredia podobne, ako tomu bolo pri riadnej výučbe. Verím, že tento ročník nestratí na atraktivite, ale naopak bude pre všetkých pamätným rokom na to, ako sme úspešne zvládli pandémiu,“ povedal rektor Univerzity Komenského Marek Števček.