Hromadné čerpanie dovolenky na UK

V dňoch 27. decembra 2017 až 29. decembra 2017 (vrátane) je na Univerzite Komenského hromadné čerpanie dovolenky.


V uvedených dňoch nebude otvorená ani Podateľňa Rektorátu UK sídliaca v historickej budove UK na Šafárikovom nám. 6. Pošta bude prijímaná od 2. januára 2018 (utorok).

Upozornenie pre žiadateľov v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám: žiadosti (poštou i elektronickou poštou) budú prijímané od 2. januára 2018 (utorok).

Z dôvodu čerpania dovolenky bude v dňoch 20. decembra 2017 – 5. januára 2018 zatvorené aj Informačné centrum UK.