Dotazník pre študentov o hodnotení kvality výučby

Milí študenti, zapojte sa do ankety na hodnotenie kvality výučby THE Europe Student Survey (Európsky študentský prieskum).


Univerzita Komenského sa do nej rozhodla zapojiť v aktuálnom akademickom roku v spolupráci s prestížnou britskou organizáciou Times Higher Education, ktorá patrí medzi celosvetovo najrešpektovanejšie inštitúcie hodnotiace akademický a vedecký výkon vysokoškolských inštitúcií.

Do aktuálnej celoeurópskej študentskej ankety zameranej na hodnotenie kvality výučby z pohľadu študentov sa môžete zapojiť prostredníctvom svojej oficiálnej univerzitnej e-mailovej adresy do konca februára 2020, pričom jej vyplnenie vám nezaberie viac ako 10 minút. Po vyplnení dotazníka vám bude zaslaný verifikačný e-mail s odkazom, ktorý je potrebné potvrdiť, aby sa váš názor započítal do celkového výsledku v rámci rebríčka THE Europe Teaching Rankings 2020.

Zapojte sa do ankety