Do života uviedli publikáciu k storočnici UK

Rektor UK a vedúca Archívu UK dňa 18. decembra 2019 v Rektorskej sieni slávnostne uviedli do života publikáciu Via Comeniana k storočnici Univerzity Komenského. Autormi diela sú Pavol Demeš a Dušan Meško. Podujatie zároveň uzatvára rok osláv storočnice.


Publikácia približuje históriu najstaršej slovenskej univerzity prehľadným a stručným spôsobom a je doplnená mnohými historickými i súčasnými fotografiami. „Via Comeniana má za cieľ vzbudiť aj hrdosť na tento stánok vzdelávania a vedy najmä v obrovskej univerzitnej rodine jej absolventov, študentov, pedagógov, zamestnancov a podporovateľov,“ píšu autori.

Rektor UK Marek Števček pripomenul, že storočnica Univerzity Komenského je zároveň výročím začiatkov vysokoškolského vzdelávania v slovenskom jazyku. „Dejiny tejto krajiny sú späté s dejinami našej univerzity,“ dodal rektor.

Okrem storočnice sme si tento rok pripomenuli aj tridsať rokov od Nežnej revolúcie, ktorá nám priniesla slobodu. Upozornil na to Pavol Demeš, ktorý je aj členom Správnej rady UK. „Z 36 vysokých škôl, ktoré na Slovensku pôsobia, nepoznám žiadnu, ktorá je taká hodnotovo čitateľná a jasná a nadväzuje na to, o čom bola Nežná revolúcia, ako je práve Univerzita Komenského,“ zdôraznil Pavol Demeš, ktorý uvedenie knihy považuje za osobnú satisfakciu a teší sa, že sa podarilo pred Vianocami.

Dielo do života uviedol rektor UK a vedúca Archívu UK Mária Grófová symbolickým posypaným jednotkami a nulami na znak osláv 100. výročia univerzity. „Kto píše a vydáva knihy sa možno zamyslí nad tým, aký dlhý čas je potrebný na to, aby sa naštudovali overené fakty. My robíme s faktami a keď sa už raz dostanú do nejakej knižky, majú svoj vlastný život,“ povedala Mária Grófová.

Na podujatí udelil rektor UK Pamätnú medailu UK obom autorom publikácie Via Comeniana, Vydavateľstvu UK a Archívu UK za všetky aktivity, ktoré robí v mene udržiavania historickej pamäti našej univerzity. Striebornú medailu UK si prevzala vedúca Archívu UK Mária Grófová.