Univerzita Komenského na jubilejnom 10. ročníku Noci výskumníkov

V piatok 30. septembra 2016 sa súčasne v 33 krajinách Európy uskutočnil jedinečný festival vedy Noc výskumníkov. Malých i veľkých fanúšikov vedy vzdelávala i zabávala aj Univerzita Komenského v Bratislave (UK).


Vedci z Univerzity Komenského ponúkli návštevníkom zaujímavé prezentácie vo svojich vedeckých stánkoch, ale aj prednášky, diskusie či súťaže. UK sa opäť zapojila aj do projektu Veda v osade.

Psychológovia Univerzity Komenského vo svojom stánku Otestuje si kogníciu! priblížili, akými spôsobmi skúma kogníciu neuropsychológia. Genetici a biochemici v stánku Biológia a chémia Zeme umožnili návštevníkom pohľad do jadra bunky, kde sa nachádza genetická informácia. Antropológovia ukázali, koľko kostí má človek v tele a ako dômyselne sú pospájané. Záujemcom tiež priblížili, na základe akých znakov možno odhadnúť pohlavie a vek jedinca. Stánok Geovedy – srdce a mozog Zeme predstavil pestrú zbierku hornín a fosílií a základné pracovné nástroje geológov. Návštevníci si tiež mohli vyskúšať prácu s unikátnym geofyzikálnym prístrojom Georadar.  Témou vedeckého stánku Všetci sme viacjazyční bolo ukázať deťom a tým, ktorí sa zaujímajú o plurilingvizmus, ako ľahko sa dajú študovať viaceré cudzie jazyky. V stánku Emočná akadémia predstavili odborníci UK softvér Emotion ID, ktorý je schopný rozpoznávať tvárové emócie. Návštevníci Noci výskumníkov v bratislavskej Starej tržnici si mohli otestovať svoje vedomosti o najstaršej slovenskej univerzite v stánku S nami za pokladom poznania.

Okrem viacerých stánkov si odborníci UK pripravili aj prednášky z rozmanitých vedných oblastí. S prednáškou Mozog, teší ma! vystúpila prorektorka UK prof. Daniela Ostatníková z Lekárskej fakulty UK.

Mobil – pomocník alebo hrozba či Ako ľudský mozog skúma ľudský mozog? – to boli témy, ktoré si pripravila Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine vo svojich vedeckých stánkoch v žilinskom Auparku.


Bližšie informácie prinesieme v októbrovom čísle časopisu Naša univerzita.

Viac fotografií nájdete na Facebooku UK.