Rektorské voľno pre študentov UK - 31. októbra 2016

31. októbra 2016 (pondelok)


Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., udeľuje v súvislosti so sviatkom Pamiatka zosnulých rektorské voľno pre študentov UK na pondelok 31. októbra 2016.