Vedúci Útvaru hlavného kontrolóra

Profesijný životopis so súhlasom o spracovaní osobných údajov zašlite do 01.07.2019.


17. 06. 2019 14.47 hod.
Od: Referát personálnej práce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Univerzita Komenského, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Ponúkaný plat (brutto): funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín nástupu: 1. 9. 2019
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Marek Števček, PhD., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho Útvaru hlavného kontrolóra.

 

Popis činnosti

 • Koordinovanie, organizovanie, metodické usmerňovanie a vedenie vnútornej kontrolnej činnosti na Univerzite Komenského v Bratislave.
 • Príprava kontrolných akcií, predkladanie návrhov kontrolných aktivít, vedenie kontrolných skupín a koordinovanie činností pri realizácii výsledkov kontroly.
 • Vyhodnocovanie činnosti na úseku kontroly, spracovanie výsledkov a príprava návrhov opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v rámci súčasného legislatívneho stavu.
 • Vykonávanie odborných prác, spojených s rozborom sťažností, oznámení, podnetov a to najmä z hľadiska vecného, z hľadiska príčin ich vzniku a následkov ako aj v oblasti koordinácie ich prešetrovania.
 • Vypracovávanie stanovísk pre vedenie, rektora UK a kolégium rektora UK v oblasti prijatia opatrení na odstránenie vzniknutých nedostatkov a na zamedzenie vzniku nedostatkov.
 • Vykonávanie odborných prác v súvislosti s kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov Univerzity Komenského formou plánovaných, mimoriadnych a tematických previerok.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti.
 • Znalosť základných legislatívnych noriem týkajúcich sa oblasti VŠ
 • Schopnosť stanovovať priority, ciele, zlepšovať výkon vo vlastnej oblasti zodpovednosti.
 • Byť nositeľom a aktívnym spolutvorcom zmien a byť schopným riešiť problémy spoluprácou v rámci hraníc vlastnej zodpovednosti.
 • Komunikačné schopnosti.
 • Časová flexibilita.
 • Dôslednosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v stresových situáciách.

Informácie o výberovom konaní

Obsadenie pracovného miesta bude realizované výberovým konaním.
V prípade záujmu o ponúkanú pracovnú pozíciu zašlite profesijný životopis spolu s dokladmi o vzdelaní a požadovaných znalostiach na e-mailovú adresu jana.gucikovauniba.sk, prípadne zašlite na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát
Referát personálnej práce - Ing. Jana Gúčiková
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava

do 01.07.2019. K žiadosti pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.