Vedúci Referátu upratovacej služby na Oddelení prevádzky

Profesijný životopis je potrebné doručiť do 17.02.2018


09. 02. 2018 15.24 hod.
Od: Referát personálnej práce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Bratislava

Ponúkaný plat (brutto): funkčný plat v zmysle zákona č.553/2003 Z.z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene  a doplnení niektorých zákonov

Termín nástupu: 01.03.2018

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právo moci a zodpovednosti

Univerzita  Komenského v Bratislave v súlade so zákonom č.131/2002  Z.z.  o vysokých školách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsadzuje pracovné miesto  

vedúceho Referátu  upratovacej služby  na Oddelení prevádzky.

Popis činnosti

Riadenie a kontrola práce upratovačiek, vedenie hospodárskej agendy Oddelenia prevádzky – evidencia objednávok, odoslaných faktúr, evidencia dochádzky zamestnancov oddelenia, zabezpečovanie správy majetku oddelenia, nákup materiálu a náradia pre údržbu a opravy vo vlastnej réžii. Podieľanie sa na zabezpečovaní  opráv, údržby a rekonštrukciách   zabezpečovaných Oddelením investícií a obslužných činností. Spolupráca na príprave podkladov do súťaží organizovaných Oddelením verejného obstarávania. 

Požiadavky na zamestnanca 

Minimálne požadované vzdelanie

Úplné stredné

Znalosti

Počítačové znalosti:

 

  • SAP – mierne pokročilý
  • Microsoft Word – mierne pokročilý
  • Microsoft Excel – mierne pokročilý
  • Microsoft Outlook -  mierne pokročilý             

 

Požadovaná prax: 5 rokov

Vodičský preukaz:  --

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Organizačné a komunikačné schopnosti, flexibilita, spoľahlivosť, slušnosť, zodpovednosť, precíznosť

Profesijný životopis je potrebné doručiť do 17.02.2018 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát

Ing. Jana Gúčiková
Referát personálnej práce
Šafárikovo námestie 6, P.O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1
jana.gucikovauniba.sk

<output style="font-family: "Open Sans", sans-serif;"></output>