Vedúci Oddelenia vzťahov s verejnosťou

Profesijný životopis so súhlasom o spracovaní osobných údajov zašlite do 01.07.2019


24. 06. 2019 12.59 hod.
Od: Referát personálnej práce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Bratislava
Ponúkaný plat (brutto): bude dojednaný v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení
Termín nástupu: 01.08.2019
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoc a zodpovednosti

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície vedúceho Oddelenia vzťahov s verejnosťou.

Popis činnosti

  • Tvorivé spracovávanie masmediálnej politiky a koordinácia výstupov k verejnosti, vytvorenie, dodržiavanie a pravidelná aktualizácia plánu publicity UK, vrátane pravidelnej aktualizácie databázy médií, komunikácia s médiami a spolupracujúcimi organizáciami za účelom zabezpečenia informovania verejnosti o aktivitách UK podľa pokynov nadriadených pracovníkov.
  • Tvorba podkladov pre potreby prejavov štatutára UK.
  • Tvorba podkladov pre potreby prezentácie UK navonok i dovnútra
  • Získavanie informácií o dianí na UK, ako aj o významných podujatiach, o mimoriadnych udalostiach, výsledkoch pedagogickej a vedeckej práce fakúlt a ostatných súčastí UK a ich spracovanie pre účely univerzity a potreby médií.
  • Tvorba marketingovej stratégie a podpora jej implementácie, koordinácia marketingových aktivít a komunikácia s dodávateľmi v oblasti marketingu pre UK.
  • Tvorba informačných a propagačných materiálov potrebných pre publicitu UK.
  • Prijímanie a evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
  • Organizovanie tlačových konferencií a iných podujatí UK.


Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk - aktívne
Znalosť ďalších cudzích jazykov je výhodou

Počítačové znalosti:

Microsoft Word, Excel, Outlook a Powerpoint – pokročilý

Iné požadované znalosti:

Prax v oblasti riadenia
Znalosť základných legislatívnych noriem týkajúcich sa oblasti VŠ

Požadovaná prax

5 rokov

Vodičský preukaz

Nie je podmienkou.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti
Časová flexibilita, dôslednosť, samostatnosť
Bezúhonnosť

Informácie o výberovom konaní

Obsadenie pracovného miesta bude realizované výberovým konaním.

V prípade záujmu o ponúkanú pracovnú pozíciu zašlite profesijný životopis na e-mailovú adresu jana.gucikovauniba.sk, prípadne zašlite na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát
Referát personálnej práce - Ing. Jana Gúčiková
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava

do 01.07.2019. K žiadosti pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.