Vedúci oddelenia vzdelávania

Profesijný životopis so súhlasom o spracovaní osobných údajov zašlite do 22.2.2019


15. 02. 2019 09.53 hod.
Od: Referát personálnej práce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Ponúkaný plat (brutto): funkčný plat v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení
Termín nástupu: ASAP
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho Oddelenia vzdelávania.

Popis činnosti:

Administratívne a organizačné zabezpečenie chodu Oddelenia vzdelávania. Metodické riadenie, kontrola a zodpovednosť za výkon práce zamestnancov, ktorí 

 • zabezpečujú činnosti súvisiace s problematikou bakalárskeho, magisterského a doktorského štúdia,
 • zabezpečujú kontrolu úspešného absolvovania študijného programu a oprávnenosti na vydanie diplomu absolventovi UK,
 • zabezpečujú agendu týkajúcu sa školného a poplatkov spojených so štúdiom,
 • organizačne zabezpečujú promócie a akademické slávnosti,
 • zabezpečujú vydávanie dokladov o štúdiu, vydávanie duplikátov dokladov o absolvovaní štúdia a potvrdení o absolvovaní štúdia,
 • vykonávajú agendu súvisiacu s vydávaním dokladov o absolvovaní rigorózneho konania a špecializačného štúdia,
 • preskúmavajú rozhodnutia o neprijatí na štúdium,
 • zabezpečujú agendu udeľovania cien a odmien pre študentov a absolventov UK,
 • metodicky usmerňujú fakulty v oblasti študijných a štipendijných vecí,
 • vykonávajú činnosti spojené s uznávaním dokladov o vzdelaní nadobudnutých na zahraničných vysokých školách na účely pokračovania stanovené zákonom 422/2015 Z. z.,
 • zabezpečujú činnosti súvisiace s akreditáciou študijných programov prvého a druhého stupňa a spojených študijných programov,
 • zabezpečujú dokumentáciu o kompatibilite štúdia na UK so zahraničím,
 • evidujú rozhodnutia o akreditovaných študijných programoch na jednotlivých fakultách UK,
 • kontrolujú výber školného,
 • kontrolujú priznávanie a evidenciu štipendií a čerpania dotácií na štipendiá,
 • zabezpečujú odvolacie konanie vo veciach sociálnych štipendií,
 • zabezpečujú správu a prerozdeľovanie príjmov od študentov poskytovateľom služieb,
 • zabezpečujú obsahovú správu AIS2.

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Okrem počítačových znalostí - Microsoft Office je požadovaná znalosť AIS2.

Osobnostné predpoklady: 

 • Riadiace , organizačné a rozhodovacie schopnosti
 • Prezentačné schopnosti
 • Časová flexibilita, samostatnosť, precíznosť, orientácia na detail
 • Znalosť ďalších cudzích jazykov výhoda
 • Znalosť základných legislatívnych noriem týkajúcich sa oblasti vysokých škôl
 • Skúsenosti s prípravou, realizáciou a riadením projektov v oblasti vzdelávania

 

Informácie o výberovom konaní

V prípade záujmu zašlite motivačný list a profesijný životopis v elektronickej podobe na emailovú adresu kontaktnej jana.gucikova@uniba.sk do 22.02.2019. K žiadosti pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov. Po vyhodnotení zaslaných životopisov pozveme na výberové konanie len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky na obsadenie pracovného miesta vedúceho oddelenia vzdelávania.