Vedúci Oddelenia prevádzky

Profesijný životopis je potrebné doručiť do 02.02.2018


26. 01. 2018 10.20 hod.
Od: Referát personálnej práce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Bratislava
Ponúkaný plat (brutto): funkčný plat v zmysle Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Termín nástupu: ASAP
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Univerzita  Komenského v Bratislave  - Rektorát v súlade so zákonom č.131/2002  Z.z.  o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

vedúceho Oddelenia prevádzky.

Popis činnosti
Oddelenie prevádzky zabezpečuje  bežnú údržbu a opravy na rektoráte, strážnu službu, upratovacie služby, telekomunikačné služby, údržbu a opravy budov v správe rektorátu.
Vedúci oddelenia koordinuje a riadi Oddelenie  prevádzky, ktoré sa člení na  Referát   prevádzky a Referát upratovacej služby. Zabezpečuje opravy a údržbu  všetkých technických zariadení v správe oddelenia. Vypracováva plán údržby a opráv vo zverených objektoch. Zabezpečuje vykonávanie dodávateľských prác v zmysle platných predpisov. Zúčastňuje sa na preberacích konaniach opravárenských a rekonštrukčných prác. Vypracováva plán čerpania finančných prostriedkov a kontroluje efektívnosť ich čerpania. Vykonáva základnú finančnú kontrolu účtovných dokladov za oblasť prevádzky. Pripravuje podklady k realizácii verejného obstarávania za oddelenie prevádzky.  Zabezpečuje revízie a  odstránenie  zistených technických závad.

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie
 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Pozícia  nie je vhodná pre absolventa.

Znalosti

Počítačové znalosti:

 

 • SAP – mierne pokročilý, znalosť práce v systéme SAP podmienkou
 • Microsoft Word –pokročilý
 • Microsoft Excel –pokročilý
 • Microsoft Outlook -  pokročilý

Požadovaná prax
Minimálne 5 rokov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 

 • Prax v riadení kolektívu
 • Organizačné a riadiace schopnosti
 • Efektívna komunikácia
 • Samostatnosť
 • Systematický prístup k práci
 • Koordinácia úloh , zodpovednosť  za  plnenie úloh, presnosť a precíznosť v práci

Profesijný životopis je potrebné doručiť do 02.02.2018 na adresu:

Univerzita Komenského - Rektorát
Ing. Jana Gúčiková
Referát personálnej práce
Šafárikovo námestie 6,
P.O. BOX 440, 814 99 Bratislava
jana.gucikovauniba.sk