Vedúci metodik Útvaru jazykovej a odbornej prípravy Oddelenia CĎV Rektorátu Univerzity Komenského

Žiadosti so životopisom môžete posielať do 18. 7. 2021.


08. 07. 2021 07.48 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

Miesto práce: Oddelenie Centrum ďalšieho vzdelávania Rektorátu UK Bratislava

Platové podmienky: Plat sa priznáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Termín nástupu: 1. 9. 2021

 

NÁPLŇ PRÁCE, PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI

 • organizačné zabezpečenie chodu celého Útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov
 • komplexné zabezpečenie a vyhodnocovanie vzdelávacej činnosti vrátane vypracovania rozvrhov, rozdelenia úväzkov lektorov a zabezpečenia záverečných skúšok
 • zabezpečenie inovácie obsahu vzdelávacích programov v spolupráci s metodikmi a lektormi
 • koordinovanie aktualizácie učebných plánov, učebných osnov a časovo tematických plánov pre výučbu SJ a odborných predmetov v SJ, prípravu a vyhodnocovanie testov v rámci záverečných skúšok a testovania jazykových kompetencií zo SJ
 • koordinovanie všetkých vyučovacích a mimovyučovacích aktivít Útvaru jazykovej a odbornej prípravy
 • participovanie na projektoch Oddelenia Centrum ďalšieho vzdelávania Rektorátu UK
 • účasť na metodických a odborných seminároch, príprava záverečných správ zo vzdelávacích podujatí Útvaru jazykovej a odbornej prípravy a záverečnej hodnotiacej správy za Útvar jazykovej a odbornej prípravy

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo, pedagogika alebo andragogika
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 • pracovné skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých a cudzincov
 • MS Office pokročilý
 • jazykové znalosti: anglický jazyk (min. úroveň B1), znalosť ďalších jazykov výhodou
 • znalosť príslušných legislatívnych noriem
 • riadiace a organizačné schopnosti – práca na riadiacej pozícii vítaná
 • skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov
 • morálna a občianska bezúhonnosť
 • prezentačné zručnosti
 • samostatnosť, logické myslenie, schopnosť tímovej práce, spoľahlivosť, komunikatívnosť, príjemné vystupovanie, organizačné schopnosti

 

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Uchádzačov prosíme o zaslanie životopisu na e-mailovú adresu jana.gucikovauniba.sk do 18. 7. 2021. K životopisu pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.