Vedúci archívu UK

Profesijný životopis je potrebné doručiť do 02.02.2018


26. 01. 2018 10.03 hod.
Od: Referát personálnej práce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Bratislava
Ponúkaný plat (brutto): funkčný plat v zmysle Zákona o výkone práce vo verejnom záujme
Termín nástupu: 01.03.2018
Druh pracovného pomeru : plný úväzok

Náplň práce, právo moci a zodpovednosti
Rektor Univerzity Komenského v Bratislave v súlade so zákonom NR SR č.131/2002  Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vedúceho Archívu UK

Popis činnosti

Riešenie koncepčných úloh archívu na úseku uchovávania,  spracúvania a  sprístupňovania archívnych dokumentov, vypracúvanie registratúrnych poriadkov, interných predpisov, usmerňujúcich registratúru na pracoviskách UK, metodické riadenie, usmerňovanie, poskytovanie konzultácií,  vypracovanie  digitalizovaných projektov  a zložitých archívnych riešení. Vedenie zvereného tímu a jeho koordinovanie.  

Vedecký výskum k dejinám univerzity, publikačná činnosť. 

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa , zameranie ARCHÍVNICTVO, popr. HISTÓRIA
 • Vysokoškolské III. stupňa ,zameranie ARCHÍVNICTVO, popr. HISTÓRIA
Znalosti

Jazykové  znalosti: Anglický jazyk – stredne pokročilý
Počítačové znalosti:

 • SAP  - základy
 • Word, Excel, Outlook – pokročilý
 • PowerPoint – základy

Požadovaná prax: 5 rokov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Minimálne 5 rokov praxe v relevantnej oblasti
 • Manažérske a odborné skúsenosti
 • Riadiace , organizačné a rozhodovacie schopnosti
 • Časová flexibilita
 • Dôslednosť, samostatnosť
 • Odolnosť voči stresu
 • Orientácia na detail
 • Bezúhonnosť

Profesijný životopis je potrebné doručiť do 02.02.2018 na adresu:

Univerzita Komenského - Rektorát
Ing. Jana Gúčiková
Referát personálnej práce
Šafárikovo námestie 6, P.O. BOX 440, 814 99 Bratislava

jana.gucikovauniba.sk