Odborný pracovník na Referáte investícií

Profesijný životopis je potrebné doručiť do 31.05.2018


15. 05. 2018 14.38 hod.
Od: Referát personálnej práce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce:  Bratislava, Šafárikovo námestie 6
Ponúkaný plat (brutto): funkčný plat v zmysle Zákona o výkone práce vo verejnom záujme
Termín nástupu: asap
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Popis činnosti

Zabezpečovanie  inžinierskej činnosti v stavebníctve, projektovej  dokumentácie a jej schvaľovanie pre potreby Univerzity Komenského. Zabezpečovanie  rekonštrukcií, opráv a údržby stavieb vrátane verejného obstarávania týchto činností, práca s Katastrom nehnuteľností.

Požiadavky na zamestnanca

Prihlásiť sa môžu uchádzači s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, príp. úplným stredným vzdelaním. Požadovaná prax 5 rokov.
Výhodou je ukončenie štúdia v odbore stavebníctvo. Vítaná  je prax vo verejnom obstarávaní.

Jazykové  znalosti: znalosť cudzích jazykov vítaná 

Počítačové znalosti:

  • Microsoft Word – mierne pokročilý
  • Microsoft Excel – mierne pokročilý
  • Microsoft Outlook -  mierne pokročilý 

Vodičský preukaz: nie je nevyhnutný

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Organizačné a komunikačné schopnosti, flexibilita, spoľahlivosť, slušnosť, zodpovednosť, precíznosť

Profesijný životopis je potrebné doručiť do 31.05.2018  na adresu:

Univerzita Komenského – Rektorát
Referát personálnej práce
Ing. Jana Gúčiková
Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
jana.gucikovauniba.sk, tel. 0259244284