Do 2. ročníka Univerzitnej kvapky krvi sa zapojilo 382 študentov, zamestnancov a priaznivcov UK

Bratislava, 11. novembra 2011: Do druhého ročníka Univerzitnej kvapky krvi, ktorý v dňoch 7. – 10. novembra 2011 zorganizovala Univerzita Komenského v Bratislave (UK), sa na 6 odberných miestach zapojilo spolu 382 záujemcov z radov študentov, zamestnancov či priaznivcov najstaršej slovenskej univerzity.


11. 11. 2011 10.08 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Univerzitná kvapka krvi 2011, ktorú realizovala UK v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, odštartovala 7. novembra 2011 v historickej budove UK na Šafárikovom námestí. Na jej otvorení sa v úlohe darcu krvi zúčastnil aj absolvent univerzity – moderátor TV Markíza Peter Varinský. „Už dlho som uvažoval nad tým, že darujem krv. Za mojich študentských čias sa mi to nepodarilo, preto som rád využil túto príležitosť. Každopádne to bola obohacujúca skúsenosť,“ uviedol Peter Varinský po odbere.

Mobilné odbery Univerzitnej kvapky krvi 2011 sa následne uskutočnili na Prírodovedeckej fakulte UK, Fakulte managementu UK, Jesseniovej lekárskej fakulte UK a Fakulte telesnej výchovy a športu UK. Najväčší záujem o darcovstvo krvi prejavili rovnako ako vlani študenti prvých ročníkov, ktorí tvorili štvrtinu všetkých darcov Univerzitnej kvapky krvi. Z celkového počtu darcov mali najpočetnejšie zastúpenie študenti Prírodovedeckej fakulty UK, ktorí tvorili takmer tretinu všetkých darcov krvi. Najviac zamestnancov univerzity podporilo toto podujatie na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine.

„Mám úprimnú radosť, že druhý ročník Univerzitnej kvapky krvi úspešne nadviazal na minuloročný pilotný projekt a aj v tomto roku vzbudil záujem v širokej akademickej obci. Osobitne ma teší príkladný záujem našich prvákov,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Univerzitná kvapka krvi okrem vysoko humánnej myšlienky pomoci reagovala aj na pretrvávajúci nedostatok najvzácnejšej tekutiny a jej permanentnú potrebu.

 

Univerzitná kvapka krvi 2011 v číslach:

- 6 odberných miest (4 v Bratislave, 2 v Martine)
- 382 záujemcov o darovanie krvi
- 1. odberné miesto (historická budova UK): 89 záujemcov
- 2. odberné miesto (Prírodovedecká fakulta UK): 114 záujemcov
- 3. odberné miesto (Vysokoškolský internát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine): 45 záujemcov
- 4. odberné miesto (Fakulta managementu UK): 54 záujemcov
- 5. odberné miesto (Dekanát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine): 22 záujemcov
- 6. odberné miesto (Fakulta telesnej výchovy a športu UK): 58 záujemcov
- študenti prvých ročníkov spomedzi všetkých záujemcov o darovanie krvi: 96 záujemcov
- do Univerzitnej kvapky krvi 2011 sa zapojilo 257 žien a 125 mužov
- najviac zamestnancov (17) sa do Univerzitnej kvapky krvi 2011 zapojilo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine