Univerzita spolupracuje pri vyšetrovaní trestného činu

Bratislava 19. apríla 2023: Univerzita Komenského sa dnes dozvedela, že zamestnanec Prírodovedeckej fakulty UK bol zadržaný pri preberaní úplatku.


Univerzita Komenského odsudzuje akékoľvek prejavy korupcie a poskytuje maximálnu súčinnosť pri vyšetrovaní. Dekan Prírodovedeckej fakulty UK s okamžitou platnosťou zadržaného odvolal zo všetkých riadiacich a koordinačných funkcií a odňal mu všetky príslušné poverenia. Univerzita Komenského nechce byť v žiadnom prípade spájaná s akýmikoľvek pochybnosťami vo vzťahu k takémuto konaniu a keď už k takémuto individuálnemu zlyhaniu prišlo, záleží nám na korektnom vyšetrení a vyvodení dôsledkov.

Ďalšie kroky fakulta a univerzita podnikne, hneď ako budeme mať k dispozícii viac informácií. Podrobnejšie otázky z dôvodu prebiehajúceho vyšetrovania v tejto chvíli zodpovedať nemôžeme.

Aktualizácia