UK ponúka počas štúdia kariérové poradenstvo

Bratislava 12. apríla 2023: Študenti a študentky, ktorí sa chcú poradiť ohľadom svojho smerovania po škole, alebo si nie sú istí, či si zvolili správne štúdium, majú od konca februára na Univerzite Komenského k dispozícii novú službu. Kariérové poradenstvo poskytuje poradkyňa v rámci Psychologickej poradne UK a k dispozícii je pre všetkých študujúcich zadarmo.


Stáva sa, že človek počas štúdia zistí, že ho štúdium vybraného odboru nebaví. Rozhoduje sa, v akom štúdiu ďalej pokračovať alebo či vôbec pokračovať. Iní zvažujú svoje možnosti uplatnenia po škole. Ďalší sa chcú utvrdiť, či sa uberajú správnym smerom. Študenti však môžu využiť kariérové poradenstvo aj pri príprave životopisu alebo motivačného listu, alebo keď sa pripravujú na pracovný pohovor. V týchto prípadoch sa môžu obrátiť na kariérové poradenstvo, ktoré nájdu priamo na Univerzite Komenského v Bratislave v areáli Mlyny UK.

Študenti a študentky môžu využiť individuálne, ale aj skupinové poradenstvo vo forme workshopov. Individuálne kariérové poradenstvo môže prebiehať osobne alebo online. Prvé stretnutie slúži na oboznámenie sa so situáciou klienta a určenie cieľa. „Neskôr v rámci poradenského procesu klientov sprevádzam a podporujem. Využívam pritom rôzne inovatívne a zážitkové metódy a techniky, ktoré podnecujú spontánnosť. To napomáha lepšiemu sebapoznávaniu, efektívnemu rozhodovaniu a plánovaniu kariéry,“ hovorí kariérová poradkyňa z UK Dominika Vajdová.

Poradňa plánuje v budúcom akademickom roku rozbehnúť aj skupinové workshopy s názvom „Kompas na ceste za kariérou“, zamerané na sebapoznávanie, objavovanie kariérových možností, rozhodovanie a plánovanie kariéry.

„Kariérové poradenstvo ponúka priestor objaviť svoje silné stránky, hodnoty, identifikovať záujmy, schopnosti a kompetencie, a tak napomáha lepšiemu sebapoznaniu. Pomáha tiež zorientovať sa a uplatniť sa na trhu práce s ohľadom na jedinečnosť každého klienta. Pre študentov môže byť preto prínosné práve v období, keď sa rozhodujú, akým smerom sa ďalej vydať – či už v prípade, že sa rozhodujú o ďalšom štúdiu, alebo sa pripravujú na vstup na trh práce,“ dodáva Dominika Vajdová z UK.

Rezervovať termín