UK patrí k najlepším 3,3 % univerzít sveta

Bratislava 19. mája 2023: Podľa rebríčka The Center for World University Rankings (CWUR) patrí Univerzita Komenského k top 3,3 % najlepších univerzít na svete. V najnovšej edícii hodnotili viac ako 20-tisíc inštitúcií a zverejnili zoznam najlepších 2000 univerzít.


Univerzita Komenského v Bratislave s umiestnením 661. mieste je zároveň najlepšou slovenskou vysokou školou. Do rebríčka sa dostali aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (1435.), Slovenská technická univerzita v Bratislave (1637.) a Technická univerzita v Košiciach (1933.).

V top tisícke sa z krajín V4 umiestnila jedna slovenská, štyri české, päť maďarských a desať poľských univerzít. Z českých univerzít dosiahli lepšie hodnotenie ako UK – Karlova univerzita v Prahe (238.), Masarykova univerzita v Brne (560.), Palackého univerzita v Olomouci (591.) a České vysoké učení technické v Prahe (637.).

CWUR je jedným z najväčších akademických rebríčkov svetových univerzít. Patrí medzi popredné svetové rebríčky a univerzity hodnotí od roku 2012. Pri hodnotení sleduje štyri oblasti – kvalita vzdelávania (25 %), zamestnateľnosť (25 %), kvalita pedagógov (10 %) a vedecké výsledky (40 %).

***

Univerzita Komenského sa ako jediná slovenská univerzita umiestňuje aj vo všetkých významných rebríčkoch hodnotenia. V rebríčku QS World University Rankings dosiahla 651. – 700. priečku. V rebríčku Round University Ranking jej patrí 426. priečka, v kategórii vzdelávanie získala 178. miesto. Rebríček ARWU (Šanghajský rebríček) jej pridelil 701. – 800. miesto. V prestížnom rebríčku Best Global Universities jej patrí 639. miesto, vo fyzike je vňom na 266. mieste. Rebríček SCImago ju uvádza na 573. mieste. V rebríčku NTU Ranking (National Taiwan University Rankings) sa nachádza na 701. – 750. mieste, v predmete fyzika jej patrí 301. – 350. miesto vo svete. V rebríčku The Three University Missions MosIUR je na 284. mieste, THE Impact Rankings ju zaraďuje na 601. – 800. miesto. Rebríček THE WUR radí UK na 1001. – 1200. miesto. World University Ranking RankPro ju v rámci Európy umiestnil na 222. miesto.