Takmer všetci pacienti s rakovinou semenníkov sa môžu vyliečiť, hovorí odborník z UK

Bratislava 22. marca 2023: Rakovina semenníkov je jediným typom rakoviny, pri ktorej je možné vyliečiť až 95 % pacientov. Využíva sa pritom chemoterapia a špecializovaná chirurgická liečba aj pre tých, ktorí už majú vzdialené orgánové metastázy. Nádory semenníkov predstavujú u mladých mužov najčastejšiu rakovinu a neliečený nádor je smrteľný. Tejto oblasti výskumu sa aj v medzinárodnej spolupráci venuje Michal Chovanec z Univerzity Komenského v Bratislave. Nedávno mu ako hlavnému autorovi vyšiel pozvaný článok v jednom z najprestížnejších medicínskych časopisov British Medical Journal – BMJ.


Publikácia sumarizuje najdôležitejšie a najnovšie pokroky medicíny v slovenskom i medzinárodnom prostredí v oblasti nádorov semenníkov. Náš tím slovenských lekárov a vedcov je vo svete uznávaný, pravidelne spolupracuje v medzinárodných expertných skupinách a publikuje svoje objavy v časopisoch a na konferenciách.

Naši odborníci z Lekárskej fakulty UK významne prispeli k poznaniu biomarkerov na presnejše určenie prognózy tohoto ochorenia. Podarilo sa im zistiť, aký vplyv na ochorenie má imunitný systém, a že poruchy v oprave DNA v nádore a tzv. nádorové kmeňové bunky spôsobujú rezistenciu na chemoterapiu. To pomohlo lepšie identifikovať pacientov s veľmi dobrou alebo veľmi zlou prognózou a viedlo k uskutočneniu niekoľkých originálnych klinických štúdií s inovatívnymi liekmi. Naši odborníci tiež prispeli k zisteniu niekoľkých typov neskorých následkov liečby u vyliečených pacientov a začínajú odhaľovať mechanizmy takejto toxicity aj na molekulárnej úrovni. Ukazuje sa, že dôležitú úlohu tu okrem iného môže zohrávať narušenie črevného mikrobiómu počas liečby, čo dáva predpoklad pre ďalšie štúdie do budúcnosti. 

Liečbou nádorov semenníkov sa systematicky zaoberajú lekári a výskumníci už od polovice 60. rokov 20. storočia. Najdôležitejším krokom k vyliečeniu rakoviny semenníkov bolo objavenie protinádorového efektu cisplatiny a následne použitie cisplatiny v kombinácii s ďalšími chemoterapeutikami u pacientov vo vtedy nevyliečiteľnom štádiu ochorenia. Liečebné režimy s cisplatinou boli úspešne rozšírené do celého sveta.

„Za dnešnou podobou úspešnej liečby rakoviny semenníkov stojí zdokonaľovanie liečebných postupov pri chemoterapii a vylepšovanie operačných techník pri odstraňovaní zostatkových metastáz v zložitých anatomických pomeroch brušnej dutiny, pľúc, pečene, mozgu či kostí,“ vysvetľuje Michal Chovanec z II. onkologickej kliniky Lekárskej fakulty UK a NOÚ.

Rovnako dôležité sú inovatívne metódy diagnostiky zobrazovacími vyšetreniami, ako je počítačová tomografia alebo magnetická rezonancia, ale aj objavy nových molekulárnych markerov. Tie pomáhajú lepšie pochopiť biologickú podstatu tohto ochorenia a hľadať inovatívne lieky pre malú skupinu pacientov, u ktorých zlyhala záchranná chemoterapia a na svoje ochorenie zomierajú.

Časopis British Medical Journal, kde štúdia vyšla, je nielen svetovou špičkou v medicíne, ale tiež jedným z najstarších časopisov v tejto oblasti. „Je pre mňa nesmiernou cťou poskytnúť môj odborný pohľad na dnešnú onkológiu v oblasti nádorov semenníkov. Verím, že takéto podnety povedú k šíreniu a prehlbovaniu nášho zápalu pre medicínu a k objavovaniu lepšej a bezpečnejšej liečby pre našich pacientov nielen s rakovinou semenníkov,“ hovorí hlavný autor Michal Chovanec z UK.