UK je opäť jedinou slovenskou univerzitou v Šanghajskom rebríčku ARWU

Bratislava 16. augusta 2022: Rebríček hodnotenia kvality univerzít, ktorý je považovaný za jeden z troch najprestížnejších, včera zverejnil edíciu na tento rok. Jedinou slovenskou univerzitou v ňom je opakovane Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá si polepšila oproti minuloročnému umiestneniu a patrí jej 701. – 800. pozícia.


Rebríček ARWU (The Academic Ranking of World Universities) známy tiež ako Šanghajský rebríček patrí medzi „veľkú trojku“ rebríčkov spolu s QS World University Rankings a THE (Times Higher Education). Podieľajú sa na formovaní éry globálneho hodnotenia vysokoškolských inštitúcií. V rebríčku predmetov ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) sa tohto roku umiestnili aj dve ďalšie slovenské univerzity. V hlavnom rebríčku ARWU má však stále naša krajina len jednu univerzitu.

Rebríček ARWU tradične tvorí 1000 najlepších univerzít z vyše 2500 hodnotených inštitúcií. Minulý rok sa v ňom UK umiestnila na 801. – 900. mieste, teraz poskočila o 100 priečok. Najlepšou na svete je opäť Harvardova univerzita. Z Českej republiky sa v Šanghajskom rebríčku aktuálne nachádza osem univerzít, z ktorých najlepšia je Karlova univerzita na 301. – 400. mieste.

Šanghajský rebríček sa orientuje predovšetkým na hodnotenie vedy a výskumu prostredníctvom šiestich ukazovateľov:

  • počet absolventov s Nobelovou cenou alebo Fieldsovou medailou (10 %),
  • počet výskumníkov s Nobelovou cenou alebo Fieldsovou medailou (20 %),
  • počet výskumníkov so statusom vysokocitovaného výskumníka (20 %),
  • počet publikácií v časopisoch Nature a Science (20 %),
  • počet publikácií indexovaných v SCI-E a SSCI (20 %),
  • akademický výkon per capita (10 %).

Rebríček hodnotí aj jednotlivé akademické predmety. Vo fyzike patrí Univerzite Komenského 301. – 400. miesto a v klinickej medicíne je na 401. – 500. mieste.

„Som rád, že Univerzita Komenského sa v tohtoročnom rebríčku ARWU umiestnila na lepšom mieste ako minulý rok. Je však škoda, že aj v tohtoročnej edícii ARWU figuruje len jediná slovenská univerzita. Verím, že náš štát prehodnotí bezprecedentné znižovanie dotácií slovenským univerzitám, lebo v súčasných podmienkach máme len minimálne možnosti pritiahnuť do svojich radov ďalších špičkových vysokocitovaných výskumníkov či držiteľov Nobelových cien. Dúfame, že sa nám podarí toto umiestnenie udržať, keďže namiesto rastových ambícií sa musíme zameriavať na boj o prežitie,“ hovorí rektor UK Marek Števček.

Univerzita Komenského sa ako jediná slovenská univerzita umiestňuje aj vo všetkých významných rebríčkoch hodnotenia. V rebríčku QS World University Rankings dosiahla 651. – 700. priečku. V rebríčku Round University Ranking dosiahla 426. priečku, v kategórii vzdelávanie získala 178. miesto. V rebríčku CWUR sa aktuálne nachádza na 630. mieste. V prestížnom rebríčku Best Global Universities jej patrí 587. miesto, vo fyzike je v ňom na 244. mieste. Rebríček SCImago ju uvádza na 573. mieste. V rebríčku NTU Ranking (National Taiwan University Rankings) sa nachádza na 701. – 750. mieste, v predmete fyzika jej patrí dokonca 275. miesto vo svete. V rebríčku The Three University Missions MosIUR jej patrí 272. miesto, THE Impact Rankings ju zaraďuje na 601. – 800. miesto. Rebríček THE WUR zaraďuje UK na 1001. – 1200 miesto.