Po pandémii otvára UK akademický rok v neistote

Bratislava 19. septembra 2022: Na Univerzite Komenského v Bratislave sa dnes začal 104. akademický rok. Univerzita plánovala po dvoch rokoch pandémie otvoriť semester v plnohodnotnom režime. Otvorenie tohto semestra je však poznačené snáď ešte väčšou mierou neistoty ako tie predchádzajúce. Bez kompenzácie výpadkov prehĺbených energetickou krízou zavrú vysoké školy 17. novembra brány a prestanú plniť svoje poslanie.


Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce udelil rektor Zlatú medailu UK profesorovi Jánovi Čižmárovi za dlhoročný zástoj v oblasti zveľaďovania národnej kultúry a vzdelanosti predovšetkým záslužnou publikačnou a prekladateľskou činnosťou, zaraďujúcom Slovenskú republiku ku kultúrnej a civilizovanej Európe.

Na Univerzitu Komenského sa na štúdium v akademickom roku 2022/2023 doteraz zapísalo viac ako 23 000 osôb, z toho 64 % žien. Počty ešte nie sú uzavreté, pretože zápisy stále prebiehajú. V prvom ročníku bude študovať viac ako 6100 študentov a študentiek. Zo zahraničia bude na UK študovať viac ako 3500 osôb, z toho najviac z Ukrajiny (606), Nemecka (520), Rakúska (335), Nórska (270) a Iránu (202). Najštudovanejšími študijnými programami sú dlhodobo všeobecné lekárstvo v slovenčine a v angličtine, právo a farmácia.

Najväčšou výzvou tohto roka bude zvládnuť energetickú krízu. Najväčšej slovenskej univerzite len v tomto roku chýba na energie 5,5 milióna eur. Do konca roka má zazmluvnené ceny dodávky a distribúcie elektrickej energie. Ceny energií v budúcom roku nevedia odhadnúť ani dodávatelia, keďže budú závisieť od vývoja na burze.

Univerzita už niekoľko mesiacov hľadá spôsoby, ako ušetriť, okrem iného realizuje energetické audity budov a optimalizuje spotrebu energie. Každý z projektov, ako je napríklad ACCORD, zahŕňa konkrétne opatrenia, ktoré prispievajú k energetickým úsporám. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK je pravdepodobne prvou slovenskou fakultou s vlastnou fotovoltaickou elektrárňou. Pracujeme na projektoch Zelené internáty, rovnako opravy internátov majú inherentne zabudované šetrenie energií.

V priebehu septembra bude ešte vedenie univerzity ďalej rokovať s fakultami o ďalším možných opatreniach, ako znížiť spotrebu. Šetrením či obmedzovaním kúrenia vie univerzita odhadom znížiť spotrebu o 10 – 15 %, pričom nárast cien je v rádoch stoviek percent. Reálne hrozí, že univerzita nebude schopná udržať budovy v prevádzkyschopnom stave.

Univerzita Komenského sa v tejto situácii na pokraji kolapsu obrátila na ministerstvo školstva a rovnako na ministerstvo financií. Dodnes však nemá konkrétne odpovede ani opatrenia v podobe finančnej pomoci.

„Univerzity sú ostrovčeky kultúry, vzdelanosti a rozumu. Inštitúcie však vždy tvoria len ľudia. Prostredie univerzít je pre mňa špecifické, a ešte stále živím v sebe nádej, že trajektóriu úpadku dokážeme zvrátiť. Tým, že sa utiekame k sebe navzájom, k vede a vzdelávaniu, aby sme pookriali a pomyselne sa vakcinovali skutočnou imunitou voči hlúposti, prízemnosti a zlobe, s ktorými sme dennodenne konfrontovaní. V tom je naše poslanie, a povinnosť: nerezignovať, a hoc proti prúdu stále veslovať a dúfať, že raz príde kormidelník, povedzme spomedzi nás, ktorý dokáže synergiu našich snáh transformovať na energiu, ktorá je potrebná na zmenu trajektórie,“ povedal pri otvorení roka rektor UK Marek Števček.