Humanitárne nasadenie slovenského núdzového pľúcneho ventilátora Q-vent mini v Keni

Bratislava 18. júla 2022: Prístroj na podporu dýchania Q-vent mini, ktorý vyvinuli slovenskí vedci, v súčasnosti už pomáha v Keni. Dostal sa tam v rámci humanitárnej misie podporenej SlovakAid - Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.


Q-vent mini vyvinuli na začiatku koronavírusovej krízy v roku 2020 dvojičky Daniel Furka a Samuel Furka z katedry Fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej Fakulty UK a lekár Patrik Palacka z Národného onkologického ústavu. Zareagovali na zvýšenú potrebu pľúcnych ventilátorov a nimi navrhnutý prístroj celý vytlačili na 3D tlačiarni. Celkové náklady na jeho výrobu boli okolo 250 €, asi 100-násobne menej ako stojí konvenčný ventilátor. Prvá verzia Q-ventu bola financovaná z vlastných zdrojov bratov Furkovcov, Patrika Palacku a študenta medicíny Dalibora Gálika. Potrebné diely vedeckému tímu zdarma vyrobili slovenské firmy Koval Systems a EMBASYS. V projekte je využitá aj umelá inteligencia zabezpečujúca riadenie bezpečnosti, ktorú vyvinul Julio Ariel Dueñas Santana z University of Matanzas na Kube.

Projekt v čase akútneho svetového nedostatku pľúcnych ventilátorov zviditeľnil Slovensko vo svete, všimla si ho napríklad agentúra Reuters.

Neskoršia podpora štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí SR Ingrid Brockovej a agentúry SlovakAid umožnila vznik súčasnej verzie ventilátoru Q-vent mini s rozsiahlejším využitím. V jeho dnešnej podobe ide o malý prenosný prístroj určený pre dychovú podporu počas liečby rôznych akútnych a chronických ochorení alebo počas jednoduchších chirurgických zákrokov. Využitie má aj v poúrazovej starostlivosti.

„Prínos by mal mať predovšetkým v krajinách, kde nie je úplne najlepšie rozvinutá zdravotná starostlivosť. Je využiteľný aj v teréne, kde nie je možné nastaviť podmienky klasickej nemocničnej izby,“ zdôraznil Samuel. Aj preto nachádza využitie práve v Keni. O Q-vent mini však už prejavili záujem aj krajiny ako USA, Česko, Portugalsko, Keňa, India, ale aj Brazília či Austrália.

Nakoľko sa naďalej jedná o nekomerčný projekt, nárok na získanie licencie má každá krajina, ktorá tím požiada o implementáciu a zabezpečí výrobné kapacity.

Vďaka Q-ventu vzniklo do dnešného dňa na Slovensku a v Keni viac ako desať pracovných miest. Na medzinárodnej úrovni spojil odborníkov a študentov z medicíny, prírodných vied, techniky a rôznych ďalších odborov. Projekt priniesol tiež spoluprácu Univerzity Komenského s Univerzitou v Nairobi. V júni tohto roku prezentovali v Londýne Q-Vent mini Daniel Furka, Samuel Furka a Marián Janek, výsledkom čoho je ďalšia spolupráca s Queen Mary University of London. Črtá sa aj potenciálny investor, ktorého vstup by zabezpečil výrobu prístroja aj v budúcnosti.