Autonómne vozidlá sa stávajú realitou, právne nie sme pripravení

Bratislava 16. júna 2022: Autá s technológiami, ktoré namiesto vodiča riadia, zrýchľujú či dokonca brzdia, sa pomaly, ale isto, stávajú realitou. Už ich môžeme stretnúť aj na verejných pozemných komunikáciách. Právna úprava prevádzky autonómnych vozidiel však zatiaľ chýba. Kto bude zodpovedný v prípade smrteľnej nehody, ak namiesto vodiča jazdí systém? Aj týmito právnymi otázkami sa zaoberá právnik a odborník na kybernetickú bezpečnosť Jozef Andraško z Univerzity Komenského v Bratislave.


Téme právnych aspektov súvisiacich s autonómnymi vozidlami sa na Slovensku doteraz venovala veľmi malá alebo takmer žiadna pozornosť. To sa však už v blízkej budúcnosti môže zmeniť, keďže vozidlá riadené umelou inteligenciou sa stávajú čoraz viac realitou.

„Samozrejme problematiku zavádzania autonómnych vozidiel nemôžeme skúmať oddelene od technických aspektov,“ hovorí Jozef Andraško z Právnickej fakulty UK. Preto na jednom z výskumov okrem právnikov spolupracovali aj odborníci na informačné technológie a strojníctvo zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Právny poriadok Slovenskej republiky zatiaľ nepozná odpovede na viacero praktických otázok. Napríklad či možno vôbec hovoriť o vodičovi v tradičnom slova zmysle. Potrebuje vodič vodičský preukaz v autonómnych vozidlách? Ako je upravený prístup k údajom generovaným autonómnymi vozidlami? Právnici sa preto pozreli na súčasnú právnu úpravu problematiky v oblasti správneho práva, trestného práva, kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

Odborníci chcú pripraviť Bielu knihu: Regulácia autonómnych vozidiel v Európskej únii a Slovenskej republike, ktorá má ambíciu posilniť reguláciu zavádzania autonómnych vozidiel do praxe. Tá by mohla slúžiť ako podklad napríklad pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR. „Hoci vopred nevieme, či našu analýzu využijú tvorcovia zákonov, tento výstup môže výrazným spôsobom posilniť výskum v oblasti právnych aspektov zavádzania autonómnych vozidiel v Slovenskej republike. Okrem toho môže slúžiť aj pre ďalší výskum v tejto oblasti,“ dodáva právnik z UK Jozef Andraško.

„Je len otázkou času, kedy sa autonómne vozidlá stanú súčasťou cestnej premávky. Som presvedčený, že výskum našich právnikov a ďalších odborníkov prispeje aj k procesu zavádzania autonómnych vozidiel na Slovensku,“ hovorí rektor UK Marek Števček.