VMĽŠ Mlyny - Referent verejného obstarávania


26. 06. 2020 09.20 hod.
Od: VMĽŠ - Mlyny

Informácie o pracovnej pozícii

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Zodpovednosť za obstarávanie tovarov, služieb a prác prevažne v limitoch zákazky s nízkou hodnotou (od určenia predpokladanej hodnoty zákazky až po skontrolovanie faktúry za daný predmet zákazky) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Súčinnosť pri príprave špecifikácie predmetu zákazky v spolupráci so žiadateľom
 • Príprava súťažných podkladov na realizáciu verejného obstarávania prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému
 • Príprava podkladov k jednotlivým zákazkám realizovaným prostredníctvom dynamických nákupných systémov – potraviny, IKT, nábytok
 • Vystavovanie objednávok v informačnom systéme SAP; v prípade už obstaraného predmetu zákazky v rámci celej Univerzity Komenského, priradenie danej objednávky na zmluvný kontrakt, po uzavretí zákazky ukončenie objednávky v SAPe
 • Sledovanie dohodnutých termínov dodania pri jednotlivých zákazkách
 • Kontrola faktúr po obsahovej stránke, kompletizovanie faktúry - dopĺňanie potrebných účtovných dokladov a údajov
 • Evidencia a sledovanie fakturovaných súm pri rámcových zmluvách z dôvodu zmluvných limitov
 • Vyhotovenie, evidencia a archivácia kompletnej dokumentácie ku každej zákazke v papierovej aj elektronickej podobe
 • Priebežné odovzdávanie kompletnej dokumentácie ku každej zákazke nadriadenému
 • Súčinnosť pri riešení reklamácií s dodávateľmi a žiadateľmi predmetu zákazky


Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na dobu zastupovania zamestnankyne počas rodičovskej dovolenky. Možnosť predĺženia pracovného pomeru.
Po skúšobnej dobe možné zvýšenie platu. Všetko závisí len od Vašich schopností.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • 5 dní platenej dovolenky navyše
 • Denne len 7,5 hodín práce oproti štandardným 8 hodinám
 • Stabilné zamestnanie na hlavný pracovný pomer
 • Pravidelná mzda, istota výplaty mzdy do 12. dňa v mesiaci
 • Stravovanie na pracovisku
 • Príspevok na III. pilier DDS
 • Finančná odmena pri pracovných výročiach
 • Možnosť jazykového vzdelávania

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým záujemcom o pracovné miesto. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Viac informácii o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie: stredoškolské s maturitou

Počet rokov praxe: Jeden rok vo verejnom obstarávaní

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Skúsenosť v sape vítana, znalosti excel a word, samostatnosť, zodpovedný prístup, zmysel pre detail.


Kontakt: jana.hardonova@uniba.sk