VMĽŠ Mlyny - Metodik


26. 06. 2020 09.26 hod.
Od: VMĽŠ Mlyny

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Vytvára systém vnútorných predpisov pre činnosť VM Ľ.Štúra – Mlyny v kvalite a štruktúre podobnej systému vnútorných predpisov Univerzity Komenského
 • Pripravuje v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi návrhy vnútorných predpisov, ich zmeny a dodatky v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi normami a vnútornými predpismi Univerzity Komenského;
 • Zodpovedá za evidenciu, zverejnenie, distribúciu, aktualizáciu a uchovávanie jednotlivých verzií vnútorných predpisov;
 • Vykonáva metodický výklad všeobecne záväzných predpisov a vnútorných predpisov UK;
 • Metodicky usmerňuje aplikáciu všeobecne záväzných právnych noriem a vnútorných predpisov UK na konkrétne prípady;
 • Zabezpečuje komunikáciu a koordináciu metodických postupov a usmernení s vecne príslušnými odbornými pracoviskami rektorátu UK;
 • Poskytuje odborné poradenstvo a metodickú podporu ostatným útvarom;
 • Vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • zohľadnenie skúsenosti, schopnosti a spokojnosti s vykonanou prácou finančnou ponukou a benefitmi
 • možnosť ubytovania za zvýhodnené ceny
 • 5 dní platenej dovolenky navyše
 • Príspevok na III. pilier DDS
 • Finančná odmena pri pracovných výročiach
 • Stabilné a dlhodobé zamestnanie na hlavný pracovný pomer
 • Pravidelná mzda, istota výplaty mzdy do 12. dňa v mesiaci
 • Stravovanie na pracovisku

Informácie o výberovom konaní

Všetky podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov

Ďakujeme záujemcom, ktorí sa uchádzajú o prácu v našej spoločnosti. Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor.

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore: právo alebo ekonómia

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 

 • Precízny, samostatný a systematický človek
 • Štylistika, pravopis a vyjadrovacie schopnosti v písomnej forme na vysokej úrovni
 • Schopnosť viesť zložitú agendu resp. viacero agend
 • Pozitívny a inovatívny postoj k výzvam
 • Predchádzajúca skúsenosť na podobnej pozícii a orientácia v právnych normách platných pre verejnú vysokú školu je výhodou

Kontakt: jana.hardonova@uniba.sk