Vedúci Oddelenia správy nehnuteľností

Životopis spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte do 20. 04. 2020.


08. 04. 2020 02.36 hod.
Od: oddelenie personálnej práce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Bratislava
Ponúkaný plat (brutto): funkčný plat v zmysle Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Termín nástupu : 01.06.2020
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Univerzita  Komenského v Bratislave  - Rektorát v súlade so zákonom č.131/2002  Z.z.  o vysokých školách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho Oddelenia správy nehnuteľností.

Popis činnost

Koordinovanie  a riadenie činnosti Oddelenia správy nehnuteľností.

Tematické okruhy náplne práce:

  • Správa a zabezpečenie agendy spojenej so správou budov, hnuteľného a nehnuteľného majetku v zverených objektoch a areáloch (areál Staré Grunty a Karlova Ves, Profesorský dom, Lodenica UK, objekt UK UVZ Modra Piesok)
  • Energetické hospodárstvo na RUK, refakturácia energií. Riadenie revíznych technikov.
  • Agenda týkajúca sa uzatvárania nájomných zmlúv v zverených objektoch a areáloch a uzatvárania zmlúv o ubytovaní v Profesorskom dome.

 

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Pozícia  nie je vhodná pre absolventa.

Jazykové  znalosti :

Anglický jazyk – mierne pokročilý

Počítačové znalosti :

Microsoft Word –pokročilý
Microsoft Excel –pokročilý
Microsoft Outlook -  pokročilý
SAP – mierne pokročilý

Požadovaná prax
Minimálne 5 rokov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Prax v riadení kolektívu
Organizačné a riadiace schopnosti
Efektívna komunikácia
Samostatnosť, proaktivita
Systematický prístup k práci
Koordinácia úloh, zodpovednosť  za  plnenie úloh, presnosť a precíznosť v prácí

Informácie o výberovom konaní

Motivačný list spolu so životopisom zasielajte na adresu jana.gucikovauniba.sk do 20. 04. 2020. Pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontakt
Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát
Referát personálnej práce - Ing. Jana Gúčiková
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava.

Kontaktná osoba
Ing. Jana Gúčiková
Tel.:+421290109284