Vedúci Oddelenia pre európske programy a Erasmus+

Profesijný životopis so súhlasom o spracovaní osobných údajov zašlite do 21. 11. 2019


07. 11. 2019 10.51 hod.
Od: Referát personálne práce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaný plat: V súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Termín nástupu: 01.01.2020

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave , prof. JUDr. Marek Števček, PhD., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho Oddelenia pre európske programy a Erasmus+.

 

Popis činnosti

  • Koordinovanie, organizovanie, metodické usmerňovanie a vedenie Oddelenia pre európske programy a Erasmus+.
  • Odborná a špecializovaná práca, súvisiaca so zabezpečením fungovania  programu Erasmus+ na Univerzite Komenského, aktualizácia smerníc,  dokumentov, nariadení a promo materiálov, metodické usmerňovanie a riadenie fakúlt Univerzity Komenského ohľadne programu Erasmus+ .
  • V súlade s pravidlami programu používanie relevantných on-line nástrojov  na jeho administráciu (Mobility Tool, OLS, SOP a pod.), pre program E+  zabezpečenie relevantnej administrácie vo všetkých jeho zložkách, tj. KA1, KA2.

 

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie

Vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk /B2, príp. C1/

Ostatné znalosti

Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Outlook
Microsoft PowerPoint - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

  • Riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti.
  • Znalosť základných legislatívnych noriem týkajúcich sa oblasti VŠ výhodou
  • Schopnosť stanovovať priority, ciele, zlepšovať výkon vo vlastnej oblasti zodpovednosti.
  • Byť nositeľom a aktívnym spolutvorcom zmien a byť schopným riešiť problémy spoluprácou v rámci hraníc vlastnej zodpovednosti.
  • Komunikačné schopnosti.
  • Časová flexibilita.
  • Dôslednosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v stresových situáciách.

 

Informácie o výberovom konaní

Obsadenie pracovného miesta bude realizované výberovým konaním.

V prípade záujmu o ponúkanú pracovnú pozíciu zašlite profesijný životopis spolu s dokladmi o vzdelaní a požadovaných znalostiach na e-mailovú adresu jana.gucikovauniba.sk najneskôr do 21. 11. 2019, prípadne zašlite na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát
Oddelenie personálnej práce  - Ing. Jana Gúčiková
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava,

K žiadosti pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.