Referent verejného obstarávania

Profesijný životopis je potrebné doručiť do 21.5.2018


14. 05. 2018 14.40 hod.
Od: Referát personálnej práce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Bratislava
Ponúkaný plat (brutto):
funkčný plat v zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Termín nástupu: asap
Druh pracovného pomeru:
plný úväzok

Popis činnosti
  • Komplexné zabezpečenie procesnej stránky organizovania jednotlivých metód verejného obstarávania s rozhodujúcim vplyvom na výber ekonomicky najvhodnejšieho zmluvného partnera a s ním súvisiace vynakladanie finančných prostriedkov.
  • Stanovenie vhodnej metódy verejného obstarávania z hľadiska predmetu verejného obstarávania a obstarávacej ceny tovaru, služieb a prác.
  • Usmerňovanie procesu verejného obstarávania v zmysle účelného a hospodárneho zabezpečenia potrieb organizácie.
  • Plánovanie obstarávania, tovaru, služieb a prác v súčinnosti s fakultami, súčasťami a útvarmi UK.

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Požadovaná prax: 4 roky
Počítačové znalosti

  • MS Word
  • MS Excel
  • MS Outlook

Jazykové znalosti

  • anglický jazyk - stredne pokročilý (B2)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

  • práca s EVO (elektronické verejné obstarávanie)
  • zodpovedný, iniciatívny, tímový hráč, flexibilný, komunikatívny

Profesijný životopis je potrebné doručiť do 21.05.2018 na adresu:

Univerzita Komenského - Rektorát
Ing. Jana Gúčiková
jana.gucikovauniba.sk
Referát personálnej práce
Šafárikovo námestie 6, P.O. BOX 440, 814 99 Bratislava