Právnik v Útvare vnútornej kontroly a vnútorného auditu

Profesijný životopis so súhlasom o spracovaní osobných údajov zašlite do 11. 11. 2019


29. 10. 2019 14.35 hod.
Od: Referát personálnej práce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaný plat: v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Termín nástupu: asap

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

  • Komplexné zabezpečovanie právnej agendy Útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, najmä v oblasti verejnoprávnych, občianskoprávnych, pracovnoprávnych, obchodnoprávnych a právnych vecí vyplývajúcich z predpisov upravujúcich činnosť vysokých škôl.
  • Z právneho hľadiska overovanie náležitosti kontrolovanej zmluvnej dokumentácie.
  • Spolupráca pri vybavovaní sťažností a oznámení týkajúcich sa činností Univerzity Komenského.
  • Spolupráca na tvorbe metodiky a vnútorných predpisov Útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu.
  • Príprava právnych stanovísk a analýz pre potreby Útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu a súčasti UK.
  • Vykonávanie činností, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa Univerzity Komenského. 
  • Vykonávanie ďalších súvisiacich úloh a činností podľa pokynov vedúcej Útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu.

 

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk /B2/

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa štúdia v študijnom odbore právo.
Prax a znalosť legislatívy týkajúcej sa verejného obstarávania sú výhodou.
Znalosť základných legislatívnych noriem týkajúcich sa oblasti vysokých škôl.
Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť.
Flexibilita, koncepčné myslenie.

V prípade záujmu zašlite motivačný list a profesijný životopis v elektronickej podobe na emailovú adresu jana.gucikovauniba.sk do 11. 11. 2019. K žiadosti pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Po vyhodnotení zaslaných životopisov budeme kontaktovať len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky a pozveme ich na osobný pohovor. O výsledkoch osobného pohovoru budeme informovať e-mailom alebo telefonicky.