Odborný zamestnanec na Oddelení ekonomiky práce a mzdovej učtárne

Motivačný list spolu so životopisom zasielajte do 10. 7. 2020.


23. 06. 2020 15.30 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaný plat: v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Termín nástupu: asap

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Komplexné zabezpečovanie náročných odborných činností súvisiacich s agendou ekonomiky práce vrátane mzdovej oblasti u zamestnancov s rozmanitou profesijnou štruktúrou:

 • zabezpečovanie uplatňovania tarifných sústav a nadtarifných zložiek platov v súlade s právnymi predpismi u zamestnancov Rektorátu UK a centrálne financovaných súčastí UK,
 • spracovanie všetkých mzdových náležitostí zamestnancov vo finančnom informačnom systéme SAP za modul HR spolu s nahratím údajov funkčnej a ekonomickej klasifikácie podľa zdrojov financovania,
 • spracovávanie mesačných, štvrťročných a ročných štatistických výkazov o počte zamestnancov a čerpaní mzdových prostriedkov za RUK a CFS a komplexné zabezpečenie štatistického výkazníctva za oblasť mzdových prostriedkov za celú UK, vykonávanie metodického usmerňovania, kontroly a pomoci v zabezpečovaní úloh na fakultách a ostatných pracoviskách UK;
 • analytická činnosť a príprava súhrnných materiálov a podkladov požadovaných vedením UK a nadriadenými orgánmi za oblasť práce a miezd.

 

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie

Vysokoškolské II. stupňa

Požadovaná prax   

Minimálne 3 roky

Počítačové znalosti :

 • Práca vo finančnom informačnom systéme SAP, v module HR
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Výhodou je ekonomické vzdelanie.
 • Znalosti z financovania verejnej vysokej školy výhodou, rovnako výhodou je viacročná prax v ekonomickej a mzdovej oblasti.
 • Flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, precíznosť, komunikatívnosť.
 • Samostatnosť, analytické myslenie, schopnosť neustále si osvojovať nové pracovné postupy.

 

Informácie o výberovom konaní

Motivačný list spolu so životopisom zasielajte na adresu jana.gucikovauniba.sk do 10. júla 2020. K žiadosti pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontakt
Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát
Referát personálnej práce - Ing. Jana Gúčiková
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava.

Kontaktná osoba
Ing. Jana Gúčiková
Tel.:+421290109284