Finančný manažér/Asistent finančného manažéra pre projekt ACCORD

Profesijný životopis so súhlasom o spracovaní osobných údajov zašlite do 12. 11. 2019


29. 10. 2019 15.26 hod.
Od: Referát personálnej práce

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát obsadzuje v Oddelení projektov pracovné miesta FINANČNÉHO MANAŽÉRA a ASISTENTA FINANČNÉHO MANAŽÉRA pre projekt ACCORD.

Projekt je realizovaný v rámci konzorcia STU (hlavný partner projektu) a UK (projektový partner) s formálne zriadenou štruktúrou pre manažment projektu pod vedením hlavného koordinátora projektu. Cieľom projektu ACCORD je zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách a zvýšenie konkurencieschopnosti dvoch najväčších a najlepších slovenských univerzít v európskom výskumnom priestore.

Miesto výkonu práce: Bratislava
Ponúkaný plat (brutto): V súlade s ustanoveniami zákona č. 553 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Termín nástupu: 01. 02. 2020
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Popis činnosti

  • Koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.
  • Finančný manažment, príprava a kontrola podkladov k čerpaniu projektu ACCORD (NFP).
  • Spracovanie podkladov k úhradám v rámci projektu, do žiadosti o platbu, podkladov pre výkon kontroly a pre výkazníctvo. Spracovanie podkladov o priebežnom čerpaní rozpočtu a zmenách rozpočtu.
  • Koordinácia a spolupráca s príslušnými fakultnými projektovými centrami a rektorátnymi zložkami na finančnom manažmente projektu. Kontrola podkladov z fakúlt, sledovanie dodržiavania oprávnenosti výdavkov na základe príručky prijímateľa a pokynov poskytovateľa NFP.
  • Podporné činnosti pre projektového manažéra UK a projektového manažéra STU - hlavného prijímateľa.
  • Registrácia a archivácia dokladov a súvisiacich informácií o projekte ACCORD.


Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

SAP - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce v ITMS2014+.
Prax vo verejnej správe výhodou.
Skúsenosti s finančným manažmentom projektov (predovšetkým zo štrukturálnych fondov EÚ).
Organizačné a komunikačné schopnosti.
Flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, precíznosť.

Informácie o výberovom konaní

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú - predpoklad do 31. 12. 2023.
Motivačný list spolu so životopisom zasielajte do 12. 11. 2019 na e-mailovú adresu jana.gucikovauniba.sk. Pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

25.11.2019