Na Univerzite Komenského otvorili výstavu o Sviečkovej manifestácii

Dňa 26. marca 2018 otvorila Univerzita Komenského v Bratislave a Ústav pamäti národa (ÚPN) výstavu „Sviečková manifestácia 25. marca 1988“ pri príležitosti jej 30. výročia. Na šestnástich paneloch, ktoré sa nachádzajú v stĺpovej hale hlavnej budovy UK, je v slovenskom a anglickom jazyku zdokumentovaná príprava a priebeh demonštrácie.


Výstava okrem iného približuje represie komunistického režimu voči katolíckej cirkvi počas normalizácie, fungovanie tajnej cirkvi ako dominujúcej súčasti disentu na Slovensku či prípravu manifestácie v slovenskom exile. Návštevníci sa môžu oboznámiť jednak s osobnosťami a organizátormi manifestácie, jednak s predstaviteľmi komunistického režimu podieľajúcimi sa na potlačení Sviečkovej manifestácie. Zaujímavé sú tiež reakcie represívnych orgánov po oficiálnom oznámení manifestácie, ohlasy na manifestáciu doma i v zahraničí, ako aj historiografia o udalostiach.

Výstavu otvoril rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., slovami: „Som veľmi rád, že akademická pôda môže byť svedkom dokumentu, ktorý predstavuje tieto udalosti, dokumentu, ktorý pripomenie odvahu a statočnosť ľudí. Verím, že bude príležitosťou na to, aby sa aj široká akademická obec a študenti mohli zoznámiť s udalosťami spred tridsiatich rokov.“

Prítomným sa prihovorila aj predsedníčka Správnej rady ÚPN Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M.: „Veľmi sa teším, že práve dnes a práve na akademickej pôde Univerzity Komenského môžeme otvoriť výstavu, ktorá možno osloví študentov a pomôže im uvedomiť si, že bojovať za slobody a občiansku spoločnosť je potrebné vždy a za každých podmienok, pretože slobody, ktoré dnes máme, neboli vždy samozrejmosťou."

Jeden z organizátorov Sviečkovej manifestácie JUDr. Ján Čarnogurský poukázal na to, že vďaka výstave lepšie porozumieme, aké odlišné boli spoločenské podmienky vtedy a aké sú dnes. „Sviečková manifestácia bola prvou masovou manifestáciou proti režimu po devätnástich rokoch. Prelomila akúsi hranicu odporu voči režimu a pripravila pôdu pre nasledujúce demonštrácie v októbri 1988, v januári 1989 a v novembri 1989,“ dodal.