Imatrikulácia zahraničných študentov na Univerzite Komenského

V pondelok 12. februára 2018 o 10.00 hod. sa v posluchárni Auditorium maximum Univerzity Komenského v Bratislave (UK) uskutočnila slávnostná imatrikulácia zahraničných študentov. Imatrikuláciu otvorila svojím prejavom prorektorka pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.


V letnom semestri akademického roka 2017/2018 v rámci programu Erasmus+ príde na Univerzitu Komenského študovať spolu 115 študentov z rôznych krajín sveta. Najviac študentov príde z Portugalska (16), potom z Turecka (15) a Francúzska (12).

Najviac študentov bude študovať na Fakulte managementu UK, ktorá privíta 55 záujemcov o štúdium zo zahraničia, na Filozofickú fakultu UK príde študovať 18 študentov či na Právnickú fakultu UK 12 študentov.

Zahraničných študentov privítala prorektorka pre medzinárodné vzťahy prof. Daniela Ostatníková a zdôraznila význam osoby Jána Amosa Komenského v slovenskom kontexte. „Každý rok na Univerzitu Komenského prichádza študovať čoraz viac študentov a bude mi cťou, ak vaše štúdium bude pre vás úspešné. Ste to práve vy, ktorí prispievate k tomu, že 25 % všetkých zahraničných študentov študuje práve na Univerzite Komenského,“ dodala vo svojom príhovore.

Fotoalbum z podujatia – Facebook UK