Univerzita Komenského ocenená značkou Superbrands 2018

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., si dňa 12. februára 2018 prevzal certifikát Slovak Superbrands Award od Erika Koroncziho, MBA, Country Brand Directora spoločnosti Slovak Superbrands. Značku "Univerzita Komenského" ocenili cenou Superbrands 2018 odborníci a slovenskí spotrebitelia. Ocenenie je najuznávanejším, celosvetovo fungujúcim programom hodnotenia značiek.


Odborná komisia, ktorej súčasťou sú experti v oblasti biznisu, komunikácie, marketingu a médií, hodnotí značky na trhu podľa konzistentnosti komunikácie, udržateľnosti v oblasti podnikania, plnenia sľubov, budovaní značky či prestíže.

V roku 2018 získali ocenenie aj ďalšie prestížne obchodné značky dostupné spotrebiteľom a podnikateľské značky, avšak z vysokých škôl bola ocenená len Univerzita Komenského v Bratislave.

Proces hodnotenia a nominácie značiek na ceny Superbrands prebieha na základe identických kritérií dnes už v 90 krajinách sveta vrátane Slovenskej republiky.