Zasadnutie Akademického senátu UK


03. 02. 2011 09.11 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Zasadnutie Akademického senátu UK sa uskutoční dňa 9. februára 2011 o 13.00 hod. v Auditóriu Maximum na 2. poschodí Právnickej fakulty UK. V programe bude okrem iného aj návrh rektora UK na vymenovanie prorektorov Univerzity Komenského.

Pozvánka