Minister zdravotníctva a rektor z Malajzie na UK

Univerzitu Komenského navštívili dňa 14. februára 2011 hostia z Malajzijskej federácie.


15. 02. 2011 11.24 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rektor Management and Science University (MSU) v Kuala Lumpur Prof. Dato' Wira Mohd Shukri Ab. Yajid, dekan lekárskej fakulty MSU, prezident malajzijskej lekárskej komory a minister zdravotníctva Malajzie Datuk Seri Liow Tiong Lai sa stretli s rektorom UK Karolom Mičietom, prorektorom UK Ivanom Ostrovským, dekanom Lekárskej fakulty UK (LF) Petrom Labašom a dekanom Farmaceutickej fakulty UK Jánom Kyselovičom.

LF a Univerzitná nemocnica Bratislava sa uchádzajú o povolenie získavať zahraničných študentov z Malajzie a štátov ASEAN a o akceptáciu diplomov UK v tejto oblasti. Podľa dekana Labaša by po dodaní potrebných dokladov mohli byť študenti prijatí už v nasledujúcom roku, a to nielen na LF, ale i na iné fakulty UK.

Návštevu následne prijal aj minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik.