Straty a nálezy na UK


18. 01. 2011 09.31 hod.
Od: Centrum informačných technológií

Po dobrých skúsenostiach na ŠD Mlyny sme sa rozhodli rozšíriť sprístupnenie novej verzie UK web aplikácie „Straty a nálezy na UK“.

Možno v nej vidieť stratené / nájdené veci na UK a po autentifikácii (predchádzajúc zneužívaniu) je možné pridať nový oznam tohto druhu.

Aplikácia je umiestnená na tejto linke, prístupná je aj z portálu moja.uniba.sk v pravej časti – sekcia „Iné“.